MENY

Europeiske minner mellom to permer

Europas forhold til egen fortid er tema for boken ”Flerstemte minner”, som gis ut av forskere ved Universitetet i Stavanger.

Artiklene i ”Flerstemte minner” er produkter av forskningsnettverket Memory studies (MemS) som ble etablert som programområde ved Universitetet i Stavanger i 2008. Memory studies er også samarbeidspartner i et nordisk nettverk sammen med Universitetet i Lund, Universitetet i Tartu, Universitetet i København og Universitetet i Helsinki.

I forskningsfeltet minnestudier er det fokus på hvordan vi forholder oss til egen fortid, hvordan minner fremstilles i dag og hvordan minner påvirker vår eksistens og samhandling med andre. Minneproblematikk angår både individet og det kollektive, og er et tverrfaglig forskningsfelt med økende interesse. Feltet belyser det komplekse forholdet mellom fremtid, nåtid og fortid. Forfatterne skriver blant annet om problemstillinger knyttet til minner i Spania, Tyskland, Frankrike og Norge. Det handler om krigsgraver og monumenter i Gudbrandsdalen og Narvik, Spanias minnelov og den katolske kirkes forhold til minner. Det er også blant annet kapitler om håndteringen av DDR-monumenter etter Berlinmurens fall og om hvordan pirater er blitt fremstilt gjennom historien.

Stort spenn
- Boka som helhet handler om hvordan vi forholder oss til og formidler fortiden. Tematisk og geografisk er det et stort spenn som strekker seg over flere europeiske land fra vikingtiden og til i dag, forteller førsteamanuensis Alexandre Dessingué, som sammen med Ann Elisabeth Laksfoss Hansen og Ketil Knutsen har redigert boka.

Den inneholder dessuten bidrag fra forskerne som er tilknyttet programområdet Memory Studies. Fra UiS er dette Marie Smith-Solbakken, Benedikt Jager, Jan Bjarne Bøe, Magne Drangeid og Liliane Irlenbusch-Reynard. Foruten disse har forskere ved norske og utenlandske institusjoner og universiteter bidratt.

Boka gis på forlaget Hertervig Akademisk.