MENY

Fagdag i markedsføring

Fagdag i markedsføring ble arrangert for alle 2. klassestudentene på Norsk Hotellhøgskole torsdag 24. oktober.

Bilde av Håvard Hansen med mikrofonen på Fagdagen i markedsføring Håvard Hansen med mikrofonen på Fagdagen i markedsføring

Den 24. oktober arrangerte Norsk Hotellhøgskole sin første fagdag i markedsføring for alle 2. klassestudentene. Fagdagen er en del av markedsføringskurset som er felles for hotell- og reiselivsstudentene, og er obligatorisk da dagen legger grunnlaget for studentenes andre obligatoriske arbeidskrav i kurset.  Tanken er at Fagdagen skal koble faglig innhold med et sosialt arrangement hvor studentene treffer folk fra hotell- og reiselivsbransjen.

Foredrag fra næringslivsaktører og NHS

Omlag 150 NHS studenter stilte opp torsdag morgen på Clarion Hotel Energy. Programmet bestod av foredrag fra næringslivsaktører og NHS. Det var tre halvtimers foredrag før lunsj, hvor representanter fra Nordic Choice Hotels, NHS og Stavanger Convention Bureau var på scenen. Etter en god og innholdsrik lunsjpause holdt Børge Aanestad fra Schibsted Marketing Services et interessant innlegg etterfulgt av Marie Hatjoullis-Olsen fra Foodback AS. Takin Kroop, Sosial Media Manager fra Nordic Choice Hotels, avsluttet dagen med et multimediainnlegg direkte fra Oslo.

Salgsdirektør for Nordic Chocice Hotles, Stig Hillestad startet fagdagen med å fortelle studentene at det er ved hjelp av energi, mot og begeistring at vi skaper en ny verden. Mona Anita Olsen, førsteamanuensis fra NHS viste studentene blant annet hva som skal til for å skape eller endre en forretningsidé når målet er å oppnå bedre salg.

– Det er viktig for NHS at studentene våre får høre stemmene til de som lever hver dag i en norsk reiselivsbransje i kontinuerlig utvikling, og får deres bilde av hvordan markedsføring, salg og innovasjon foregår i praksis. Vi har fått med et lag av svært dyktige fagpersoner som gjennom denne dagen øser av sin kunnskap og erfaring, forteller Håvard Hansen som er professor i markedsføring ved Norsk Hotellhøgskole.

Viktigheten av kunnskap og engasjement

Per Morten Harr, Convention director fra Stavanger Convention Bureau, fortalte entusiastisk om Ambassadør-programmet og satsingen i møte, konferanse og messemarkedet. Han understrekte viktigheten av menneskers kunnskap og engasjement for å gjøre Stavanger attraktivt som vert for store kongresser.

– Jeg ønsker at studentene skal få forståelse for at bedriftenes inntektsside er helt avhengig av gode og gjennomtenkte markedsføringsaktiviteter, og at norske hotell og reiselivsbedrifter i likhet med alle andre lever av at «det sier pling i kasseapparatet». Uten bra markedsføring og dyktige selgere, ingen gjester. Og uten gjester blir det ikke pling i kassen. Videre er målet at studentene skal se hvordan det fagstoffet vi jobber med i timene omsettes til praktisk arbeid ute i bedriftene, og hvordan disse helt konkret jobber med salg, kommunikasjon, sosiale medier, effektmålinger, og målgruppespesifikke markedsplaner, for å nevne noe. I etterkant av fagdagen vil studentene få utlevert en av de obligatoriske arbeidskravsoppgavene i kurset, og må da jobbe videre med en konkret oppgave relatert til temaene vi sneier innom i løpet av dagen. Dermed kobler vi fagdagens innhold direkte inn mot læringsmålene i kurset, sier Håvard Hansen.

Jakten på effekt

Børge Aanestad, salgsdirektør i Schibsted Marketing Services snakket om jakten på effekt. Han viste studentene hvordan de kan nå de rette målgruppene i den rette konteksten for å påvirke dem til ønsket adferd. Aanestad understreket blant annet at raske endringer øker kravet til innovasjon og evnen til å tenke nytt, og hvor viktig innsikt er for gode valg innen markedsføring og videre strategier.

– Fagdagen er en måte NHS kan koble relevant praksis opp mot våre akademiske studier, samtidig som den forhåpentlig bidrar til et godt studiemiljø og samhold blant studentene. Tanken er også at næringen skal treffe våre kandidater. Å møtes en slik dag med foredrag, god lunsj og mingling i pausene, håper vi vil bidra til dette, sier Håvard Hansen.

Fornøyde studenter

Karoline Undheim og Gunnar R. Grimsby var førnøyde med fagdagen og håper NHS vil arrangere slike dager også i fremtiden.

–  Det var spesielt interessant å høre om Region Stavanger sitt arbeid rettet mot MICE-segmentet, og hvordan de jobber for å gjøre Stavanger attraktivt som vert for Kongresser. Dessuten har jeg fått en bedre og større forståelse for hvordan jeg kan bruke utdannelsen min, og for hvor mange arbeidsmuligheter det finnes i regionen, sier Karoline Undheim.  Vi opplever det som nyttig å møte bransjen og høre hvordan markedsføring fungerer i praksis, og så er det veldig gøy å variere skoledagen iblant, tilføyer hun.

Stor takk til alle som deltok

- Vi er utrolig takknemlige for at så dyktige foredragsholdere stiller opp for studentene våre i en travel hverdag, og ikke minst for velviljen og positiviteten til Clarion Hotel Energy. De skal sammen ha æren for at dette ble en veldig lærerik dag, sier NHS-professoren.