MENY

”Fagfolk og foreldre” i ny utgave

- For å kunne utvikle et livskraftig og fruktbart samarbeid, trenger fagfolkene å forstå foreldrenes livssituasjon, skriver pensjonert førsteamanuensis Ingerid Bø ved Universitetet i Stavanger i boken ”Fagfolk og foreldre”. Nå foreligger tredje utgave av boken på Universitetsforlaget.

I første del av boka setter Ingerid Bø søkelyset på foreldreskapets vilkår. I andre del skriver hun om samarbeidets vilkår gjennom et perspektiv på samarbeid som går «bakenfor» de enkelte tiltakene. Hun beskriver de ulike tiltakene for å illustrere grunnleggende hensyn som foreldrenes behov for å oppleve mening, ha innflytelse og få støtte.

Bred målgruppe
Eksempler og erfaringer er særlig knyttet til barnehage og skole, men tankegangen som formidles er like relevant for helsesøstre, ansatte i barnevernet, fritidspedagoger og andre grupper av fagfolk.

Tredje utgave av boka inneholder nyskrevne avsnitt og er ajourført med omtale av nyere forskning og nyere offentlige dokumenter.

Disputerte om ulikestilling
Ingerid Bø er spesielt opptatt av barns oppvekstmiljø og foreldreskapets vilkår. Hennes forskning og forfatterskap setter søkelys på samarbeidet mellom foreldre og fagfolk, og på betydningen av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning. Hun disputerte for dr.philos-graden ved UiS sommeren 2010 med avhandlingen ”Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster – noen kjennetegn og konsekvenser”.