MENY

Fagreferentkonferansen 2010

De siste årene har antallet kurs som arrangeres av høgskole- og universitetsbibliotek økt. Studenter får veiledning i hvordan de kritisk kan finne fram til informasjon i trykte og digitale medier. Tema for årets Fagreferentkonferanse er bibliotekenes undervisningsvirksomhet.

I år arrangeres Fagreferentkonferansen for første gang ved Universitetsbiblioteket i Stavanger. Den er en av de viktigste konferansene for det norske fagbibliotekmiljøet. Temaet for konferansen er valgt fordi behovet for undervisning på høgskole- og universitetsbibliotek har økt.

– Med Kvalitetsreformen endret det pedagogiske systemet seg. Studentene må skrive flere oppgaver gjennom semesteret. Det betyr at de må orientere seg selvstendig og finne kilder. Før Kvalitetsreformen fikk de gjerne utlevert en pensumliste, og skulle lese til eksamen, som var i slutten av studieåret. Ansvaret for å finne kilder er flyttet fra professoren til studentene, sier Terje Blåsternes, universitetsbibliotekar og medlem i arrangementskomiteen for Fagreferentkonferansen. Fagreferent er et annet ord for universitetsbibliotekar.

 

Informasjonskompetanse

Et nøkkelbegrep for konferansen er ”informasjonskompetanse”. Digitale medier krever brukere som kan håndtere en stor mengde informasjon og kritisk benytte seg av den.

– Et av hovedtemaene for konferansen er hvem som har ansvaret for å gi studentene ferdigheter når det kommer til bruk av kilder og elektroniske medier. Vi vil diskutere hvordan institusjonen kan fremme disse evnene, sier Blåsternes.

Universitetsbiblioteket i Stavanger gir kurs i bruk av databaser for studenter på doktorgrads-, master- og bachelornivå og ansatte.

– Mange studenter tenker at de kan finne alt ved å bruke søkemotorer som Google og Kvasir på nettet. Sånn er det ikke. Vi underviser dem i hvordan de finner vitenskapelige artikler i databaser, sier Mona Henriksen, hovedbibliotekar og medlem i arrangementskomiteen.

 

Læring i det neste århundret

Bernt Hagtvet, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, skal holde åpningsforedraget  ”Dannelse, allmenndannelse og intellektuell kvalitet. Hva skal studentene lære i det neste århundret? Og hva skal bibliotekenes rolle bli?” Terje Hillesund, førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS, skal holde foredrag om papirlesning versus digital lesning. Foredraget tar utgangspunkt i en intervjuundersøkelse blant akademikere om hvordan de leser når de benytter elektroniske og trykte medier.

– Digital lesning er ofte diskontinuerlig og nettet blir gjerne brukt til å finne fram til informasjon. De fleste går over til papir når de skal lese mer sammenhengende og over lengre tid. På konferansen vil jeg reflektere over hvorfor det er slik, sier Hillesund.

 

Konferansen finner sted fra 31. mai til 2. juni på Radisson Blu Atlantic Hotel. Les mer om Fagreferentkonferansen.