MENY

Fantastiske forelesere: Helle på topp ti

Morgenbladet har satt i gang en storstilt kampanje for å kåre landets beste foreleser og formidler. Lars Helle, førstelektor ved UiS, er i dag på 8. plass med 186 stemmer. UiS har så langt 11 forelesere på nominasjonslisten. Fram til 15. april kan alle nominere og stemme på kandidater fra landets høgskoler og universiteter.

Lars Helle er nominert i Morgenbladets kampanje Utdrag fra nominasjonsbegrunnelsen: Helle foreleser i pedagogikk og han er den eneste foreleseren jeg har hatt som har fått Piaget og Vygotskys teorier til å virke mer spennende enn de siste meldingene på Facebook fra venninnegjengen.

Lars Helle er førstelektor ved Institutt for grunnskolelæreutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Siden 1996 har Helle undervist i pedagogikk i Hagbard Line-huset på Ullandhaug. Helles pedagogiske evner er allerede prisbelønnet, han fikk prisen som årets foreleser ved Universitetet i Stavanger både i 2004 og 2007, stemt frem av studentene selv.

Helle er nominert av student Madeleine Normann. Hun tok de tre første årene av grunnskoleutdanningen 5-10. trinn ved UiS og tar nå det siste året ved Høgskolen i Sørøst-Norge.  Her er Madeleine Normanns begrunnelse til nomineringen av Lars Helle:

Lars Helle er en velkjent figur på universitetsområdet. Hans bestemte gange, rufsete hår og slitte bandskjorter fra noen tiår tilbake gir deg et førsteinntrykk som ikke stemmer overens med budskapet. Helle foreleser i pedagogikk og han er den eneste foreleseren jeg har hatt som har fått Piaget og Vygotskys teorier til å virke mer spennende enn de siste meldingene på Facebook fra venninnegjengen. Han har en måte å visualisere teori og praksis på som mange kjenner seg igjen i, noe som gjør at den akk så tunge boka til Gunn Imsen faktisk kan virke spennende å lese på en torsdagskveld. Ingen foreleser har fått så mye oppmerksomhet og respekt fra meg, uten å kreve noen av delene. Lars Helle bringer teorien til praksis.

Elleve fantastiske

Universitetet i Stavanger har, foruten Helles, fått ti nominasjoner på fantastiske forelesere:

Olga Gjerald, Arne Endresen, Siri Wiig, Benn Folkvord, Bjørn Ivar Kruke, Eilif Mæland, Erik Fossåskaret, Turid Rødne, Inge Christ og Nancy Wood er alle nominerte. Nominasjonsbegrunnelsene kan leses her.

Stem frem!

Universitet i Oslo er den institusjonen som så langt har flest undervisere som er nominert. Over 303 nominasjoner er kommet inn så langt, 25 institusjoner er foreløpig representert, og det er ennå tid igjen til fristen for å nominere går ut den 15. april. Så langt har over 7000 stemt. Etter at folk har sagt sitt har Morgenbladet satt sammen en jury som til slutt skal kåre landets beste formidler.

Her kan du selv nominere kanidater eller stemme