MENY

Får jobbe med superdatamaskiner i Kina

UiS får nå tilgang til store superdatamaskiner og skal utvikle tungregningsmetoder sammen med kinesiske kolleger i et felles treårig prosjekt.

Superdatamaskiner på superdatamaskin-senteret i Guangzhou Nå skal UiS-studenter, ph.d.-kandidater og forskere ved Institutt for data og elektroteknikk få tilgang til de største datamaskinene i verden.

UiS har inngått et treårig internasjonalt undervisnings- og seminarsamarbeid med Kina innenfor dataanalyse og problemsstillinger i datavitenskap. Dette er blitt til med støtte fra Forskningsrådets internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART).

Opplæring i tungregning

Prosjektet vil videreføre samarbeidet som CIPSI – Senter for IP-basert serviceinnovasjon – har med partnere i både Norge og Kina: Simula Research Laboratory, Tsinghua University, Huazhong University of Science and Technology.

Og nå – med den største datamaskinen i verden med på laget: Tianhe-2 – skal UiS bygge opp et forskningsmilljø i øverste sjikt innen big data, det vil si forskning på datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy. 

Det er forskere, ph.d.-studenter og studenter på Institutt for data og elektroteknikk ved UiS som kan vil dra nytte av dette, blant annet legges det opp til sommerskoler, seminarer, møter og studieopphold.

De vil da få en god opplæring i tungregningsmetoder som kan brukes i problemstillinger knyttet til datavitenskap og dataanalyser.

Professor Chunming Rong, som leder prosjektet fra UiS, besøkte det nasjonale superdatamaskin-senteret i Guangzhou i juni i år. 

Gravitasjonsbølger og bioinformatikk

Riktig store utregninger på datamaskiner krever ikke bare massiv lagringskapasitet og intelligent strukturering av data, men også høy prosessorkraft til å utføre omfattende analyser og modelleringer.

Eksempler på forskning som har behov for slike store utregninger og massive datasett er for eksempel forskning som skal bekrefte gravitasjonsbølger på LIGO og Higgs boson ved CERN.

Også forskning innen molekylærbiologi og bioinformatikk er helt avhengig av komplekse og store databehandlinger.

Også utfordringer i farmasøytisk industri og bioteknologisk innovasjon, samt reservoarmodellering basert på seismiske data for oljeindustrien, viser behovet for kraftige dataverktøy for analyse på storskala-nivå.

Tekst: Karen Anne Okstad