MENY

Faremo med lovord til Samfunnssikkerhetskonferansen

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo skrøt av UiS da hun innledet den tiende - og stappfulle - Samfunnssikkerhetskonferansen i dag.

– Denne konferansen er eksempel på den typen samvirke som regjeringen ønsker å lære av, sa Faremo.

Deretter fortalte hun en stappfull konferansesal hva regjeringen forventer av sikkerhetsarbeidet i Norge i årene framover.

Etatsledere og forskere sto deretter i kø for å belyse viktige problemstillinger i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli 2011.

Bedre samarbeid
Blant annet fortalte politidirektøren om forbedringene som er på vei i deres etat, blant annet det nye sambandssystemet.

Forsvarets representant snakket om bedre samarbeid mellom militær og sivil beredskap og Bjørn Otto Sverdrup fra Gjørv-kommisjonen gikk gjennom 22. juli-hendelsene og hva som sviktet den dagen.

Fra UiS sto Ove Njå, Terje Aven og Odd Einar Olsen for sterke faglige innlegg om hvordan man best lærer av ulykker og beregner risiko for å unngå dem.

Teori og praksis
Utdanning ble også et tema. Fylkesmann Tora Aasland, som var konferansier for dagen, mener at UiS har den rette profilen for å utdanne morgendagens sikkerhetseksperter.

– I min tid som minister for høyere utdanning reflekterte jeg mye over forholdet mellom teori og praksis. Noen mener at utdanningen blir for teoretisk, andre redd for at det skal bli for mye praksis. Hvordan skal vi klare balansen mellom teori og praksis i utdanningen av studenter i samfunnssikkerhet? Jeg tror bare de nye universitetene kan klare det, sa Aasland.

Tverrfaglig og aktuell
Rektor Marit Boyesen avsluttet den tiende samfunnssikkerhetskonferansen med å reflektere over jubileet.

Ett av suksesskriteriene har vært konferansens evne til å samle fagfolk fra en rekke sektorer i samfunnet på samme arena. Det har skapt nettverk på tvers av profesjonene. Konferansen har også hatt sin styrke i svært dyktige foredragsholdere. I tillegg har den vært god til å ta opp aktuelle temaer.

– Uheldigvis, kan man nesten si. Noen ganger har vi dessverre truffet så alt for godt, bemerket Boyesen.

Vil lage nasjonalt senter
Konferansen har også vært en del av universitetets samarbeid med ulike etater, som er uvurderlig i UiS’ satsing på problembasert læring.

Boyesen trakk opp linjene fra den spede begynnelsen i 1999 med 15 masterstudenter, til dagens situasjon med 100 masterstudenter, et doktorgradsprogram og over 50 forskere som tilhører SEROS, Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet.

– Vi ønsker nå, i samarbeid med andre aktører, å etablere et Nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er den naturlige fortsettelsen av arbeidet vi har gjort så langt, avsluttet rektor Boyesen. 

Les om vårt masterstudium i samfunnssikkerhet.