MENY

Fattigdom en viktig del av trusselbildet

Internasjonal terrorisme, miljøtrusler, verdensomspennende epidemier og masseødeleggelsesvåpen er de mest sannsynlige truslene verden står overfor i dag

Utviklingsminister Erik Solheim listet opp de fire mest sannsynlige trusselbildene vår verden står overfor under samfunnssikkerhetskonferansen på Universitetet i Stavanger mandag 8. januar. Han understreket imidlertid at ingen ennå har lykkes i å spå fremtidige trusler.

- Jeg tror det er viktig å ha åpne sanser, et vidt åpent sinn og å lytte til mindretallet. De har ofte vist seg å ha rett, sa Solheim som var hovedforedragsholder for den årlige samfunnssikkerhetskonferansen på Universitetet i Stavanger.

Fattigdomsbekjempelse
I følge utviklingsministeren henger trusselbildene nøye sammen med fattigdomsbekjempelse.

Fattigdom skaper ikke terrorisme, men terrorisme bygger på fattigdom, derfor er utviklingspolitikk et sentralt element i sikkerhetspolitikken.

- Uten misnøyen som fattigdommen skaper har ikke terrorismen noe å bygge på, sa Solheim

Og for første gang i verdenshistorien er det ifølge Solheim mulig å fjerne fattigdommen i verden. Det er kun et spørsmål om verdenslederne vil.

- Just do it, sa Solheim og lånte for anledningen Nikes slagord.

Kronprinsen deltok
Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger (UiS) ble arrangert for fjerde år på rad, og er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fylkesmannen i Rogaland, Politiet, Fellesoperativt hovedkvarter og UiS.

For første gang deltok et medlem av Kongehuset, og det var en interessert Kronprins Haakon som fulgte det faglige programmet.