MENY

Feil om UiS-økonomi i Aftenbladet

Universitetsdirektør Per Ramvi ble overrasket da han leste dagens artikkel i Stavanger Aftenblad (SA) om at UiS vil frå et underskudd på 30 millioner kroner i år.

- Jeg er selv intervjuet i artikkelen, og journalisten har ikke eksplisitt presentert noe tall på 30 millioner i underskudd for meg. Heller ikke om vi summerer tallene fra fakultetsdirektørene ved UiS, som også er intervjuet i dagens SA, kommer tallet opp i 30 millioner kroner, sier Per Ramvi. Han forstår ikke hvor avisen har dette tallet fra og har også gitt beskjed om det til journalisten.

Ramvi forteller at innmeldt mulig merforbruk for 2009 er på totalt 15 millioner kroner, som også ble presentert for styret i juni. Styret har også tidligere blitt informert om prosjektet ”Balansert omstilling for vekst”, som har som mål ikke bare å å få økonomien i balanse på kort, men også lengre sikt. Alle enhetene er informert om dette prosjektet, som forventes å gå over 1-2 år. Dette er et prosjekt som vil ha solid involvering og deltakelse også fra fakultetene, Arkeologisk museum og tjenestemannsorganisasjoner.

- Det er derfor viktig for meg å understreke at prognosen for merforbruk i 2009 fortsatt er 15 millioner kroner. Vi har en årsomsetning på over 1 milliard kroner, og i dette perspektivet er heller ikke 15 millioner kroner (1,5 prosent) overveldende. Også de fleste andre institusjoner i vår sektor sliter med økonomien, slår Ramvi fast.

Desentrale beslutninger
- Det er enhetene selv, på fakultetene dekanene, som innenfor tildelte rammer har totalansvar for økonomi og faglig utvikling, sier Ramvi.

Han mener at det i SA-artikkelen kan tolkes som om han peker på konkrete fagområder som det ikke er nødvendig å ha.

- Dette er selvsagt ikke riktig. Mitt innspill var nettopp at slike spørsmål er noe som fakultetene selv må vurdere i prosjektet Balansert omstilling for vekst. Jeg presiserte at hvert fakultet systematisk må gjennomgå hele studieporteføljen, og at ingen fag eller fagsammensetning i den sammenheng ”er hellig”. Fakultetene bør også vurdere fag- og studietilbud på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. Hva gjelder ”dans og drama” vil jeg igjen gratulere dem med Formidlingsprisen, som var ytterst vel fortjent, avslutter Ramvi.