MENY

Feiret 30 doktorer med Jan Egeland

– Europa må tenke nytt for å løse flyktningkrisen, sa Jan Egeland da han var hovedtaler på årsfesten til Universitetet i Stavanger 29. oktober. Det var også promosjon av 30 doktorer, utdeling av priser og god jazzstemning med kvartetten Zulu.

 • Jan Egeland
  Jan Egeland, æresdoktor ved UiS og generalsekretær i Flyktninghjelpen, var årsfestens hovedtaler.
 • Marit Boyesen
  Marit Boyesen, rektor ved UiS, ga honnør til årets doktorer.
 • Megawati Megawati
  Megawati Megawati holdt takketale på vegne av doktorene.
 • Zulu jazzkvartett
  Kvartetten Zulu fra Institutt for musikk og dans spilte nydelige jazztoner.
 • Doktorpromosjon
  Årets doktorpromosjon: 30 doktorer med dekaner og rektor.
 • Anine Klepp
  StOr-leder Anine Klepp gratulerte universitet på vegene av studentene og organisasjonen StOr.

30 nye doktorer ble gjort ære på i en høytidelig seremoni på Universitetet i Stavanger (UiS) i dag. Årsfestens hovedtaler var Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og æresdoktor ved UiS. Hans tale handlet om hvordan man kan løse flyktningkrisen. 

– 17 millioner syriske flyktninger – de fleste internt fordrevne – har behov for nødhjelp for å klare seg. Dette kan bare løses politisk, sa Egeland som påpekte at den lille brøkdelen av flyktninger som kommer til Europa, er som oss. Dem bør vi også klare å ta imot. 

Må tenke nytt
– De er som våre brødre og søstre, som våre besteforeldre. Hva ønsker de? De ønsker beskyttelse, trygghet, fred og et sted hvor de kan bo og bidra. De fleste er ressurssterke mennesker, sa Egeland som også påpekte at vi ikke tar imot flyktninger fordi vi skal tjene på det, vi tar imot for å hjelpe. 

– Både forskning og studenter kan hjelpe til for å skape bedre integrering. Vi må også tenke annerledes i Europa for å løse flyktningekrisen. Tenke nytt for eksempel når det gjelder manglende identitetspapirer, som er et stort problem i dag, sa generalsekretæren og viste til Nansenpasset som var et internasjonalt anerkjent identitetsbevis til statsløse flyktninger innført i 1922 og etter hvert godkjent av 52 land.

Egeland la også vekt på hvordan utdanning er nødvendig for å gi folk håp og framtidstro. Han viste blant annet et bilde av ivrige afghanske ungdommer som for første gang fikk undervisning. Det skjedde utendørs i skyggen av et tre.

– Drømmene er mange og de vil alle sammen bli noe. Disse drømmene kan vi, og må vi, realisere, sa Egeland.

Flere kvinner til topps
Rektor Marit Boyesen sa i sin årsfesttale at universitetet nylig har tatt noen nye grep når det gjelder å få opp forskningskvaliteten ytterligere. Hun trakk fram toppforskingsprogrammet for yngre fremragende forskere og kvalifiseringsmidler til forskning til yngre fremragende forskere – begge med oppstart i 2015. Hun påpekte også viktigheten av prosjektet som skal føre til at andelen kvinnelige professorer skal øke fra 21 til 28 prosent fram mot 2018. 

– Vi har et uutnyttet potensial som ligger og venter på å bli forløst: Det er har vist seg at det er mer utypisk for kvinner å tenke at de kan bli professor sammenlignet med menn. Derfor har UiS tatt opp 21 kvinnelige ansatte i et opprykksprogram. Det skal føre til at det blir flere kvinnelige professorer.

Skaper nye arbeidsplasser
Boyesen trakk også fram UiS sin iver etter forskningsbasert omstilling.

– Vi har tatt initiativ til å få mer trøkk i nyskapingen. Gjennom prosjektet Plogen skal UiS sammen med sine partnere skape ny næringsutvikling og flere nye arbeidsplasser. Nå skal antall nyskapingsideer fra forskningsmiljøene i regionen dobles fra 50 til 100 ideer per år, sa rektor. 

Les rektors tale.

På årsfesten ble både Lyses forskningspris, SR-banks innovasjonspris og universitetets egen Læringsmiljøpris delt ut.

Lyses forskningspris til Ertesvåg
Lyses forskningspris for 2014 gikk til Sigrun Ertesvåg for hennes samfunnsaktuelle forskning knyttet til mobbing og klasseledelse. Ertesvåg er professor ved Læringsmiljøsenteret. Hennes forskning har gjennom mange år gitt betydelige bidrag til Læringsmiljøsenteret og universitetets forskning.

– Det er en stor ære å få denne prisen. Prisen gir heder til et nitidig arbeid utført av mange, sa Ertesvåg da hun mottok prisen. 

Les mer om Lyses forskningspris 2014.

Innovasjonspris til Endrerud
UiS-stipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud ble tildelt Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris for 2014. Han fikk prisen for sin forskning på, og kommersialisering av, vedlikehold og logistikk av offshore vindparker.

Les mer om Innovasjonsprisen 2014.

Endrerud benyttet anledningen i sin tale til å ta til orde for at vi kan klare å skape nye arbeidsplasser ved å prøve ut nye ideer. Han la vekt på at det ved UiS er et godt miljø for nettopp dette, blant annet takket han Prekubator.

– Håper på en grønn god vei videre, oppsummerte Endrerud så fint. 

Læringsmiljøprisen til Tuan Williams
Sjefingeniør Tuan Williams ved Institutt for data- og elektroteknikk er en god mentor og motivator for alle IKT-studenter på UiS. For innsatsen ble han tildelt Læringsmiljøprisen 2015.

Williams er en sentral person i bygging av nettverk mellom akademia, studenter og næringsliv. Williams har vært pådriver for oppstarten av IKT-dagen, som er en næringslivsmesse innen IKT-fagene, samt IT-dagene, som er et arrangement for alle UiS-studenter.

Da Williams mottok prisen startet han likegodt med å takke Jan Egeland for at han i dag hadde trygghet og en god utdanning. Han fikk nemlig selv realisert livet sitt i Norge etter at han hadde vært båtflyktning fra Vietnam på 80-tallet.

Les mer om læringsmiljøprisen 2014.

Nye doktorer
De 30 nye doktorene var likevel hovedgjestene og ble gjort ære på i en høytidelig seremoni. Av disse var 20 fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, 6 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 4 fra Det humanistiske fakultet: Wenche Hovland, Tonje Constance Oterkiil, Trude Havik, Janne Fauskanger, Fredrik Langeland, Miguel Angel Luzuriaga Moreno, Thonette Myking, Ingvil Førland Hellstrand, Åshild Auglænd Johnsen, Kristin Alstveit Laugaland, Siri M. Kalvig, Alireza Moharamzadeh Gelyani, Mohammad Mansouri Majoumerd, Amir Safari, John Emeka Udegbunam, Dugassa Nemie-Feyissa, Lene Eliassen, Megawati Megawati, Kirsti Russell Vastveit, Malene Tungland Dolven, Mika Buxhuku, Fernando Trinidad Reyes Muñoz, Bjørn-Morten Erdal Batalden, Martin Gilje Jaatun, A.M.N. D. B. Seneviratne, Jakob Emanuel Beer, Izaskun Muruzábal-Lecumberri, Dmitry Shogin, Ann Kristin Bue og Morten Mossige. 

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen