MENY

Feiret årsfest på UiS

Fredag 29. oktober var det årsfest i Tjodhallen med promosjon av doktorer, Lyses forskningspris og festtale ved teatersjef Arne Nøst.

Det var dette året rekord med nye doktorer ved UiS. Foto: Elisabeth Tønnesen

På seksårsdagen kunne Universitetet i Stavanger glede seg over 32 nye doktorer, som har disputert siden forrige årsfest. Fram til 1. oktober 2010 har totalt 106 personer blitt kreert til doktor ved UiS. Takketalen holdt philosophiae doctor nummer 100, Roger Flage.

Se listen over de nye doktorene her.

Ønsker aktive studenter
Rektor Aslaug Mikkelsen var i sin tale opptatt av hvordan UiS kan gi studenter og stipendiater et inspirerende fagmiljø. Hun ga flere eksempler på hvordan bachelor- og masterstudenter innlemmes i forskningsverdenen, og at UiS på den måten dyrker fram selvstendige og kreative medborgere, samtidig som UiS kan rekruttere dyktige stipendiater.

Rektor snakket om samfunnsoppdraget fra Kunnskapsdepartementet, som har krav om innovasjon. Mikkelsen sa at UiS vektlegger nytenking og bærekraftig utvikling, og at studentene skal bli introdusert for forskning og metode, nyskaping og gründervirksomhet. Målet er å tilby studentene undervisning hvor de kan være aktive.

Les hele Aslaug Mikkelsens tale her.

Viktig med selvstendighet

Teatersjef ved Rogaland Teater, Arne Nøst, holdt dagens festtale. Han sammenlignet litt sin egen verden, kunstnerverdenen, med den akademiske verden. Nøst snakket om hvor viktig det er med universitetets selvstendighet. Et sted for fri tenkning og fri forskning, slik han mener universitetsidealet bør være.

Nøst kalte Universitetet i Stavanger en oase av fagområder. Originalt og med mange muligheter. Han sa at UiS er Stavangers største omsorgsbedrift – med omsorg for fag, forskning og studenter. Og med tiden skal dette resultere i kloke mennesker.
Teatersjefen snakket også om Bjørnson og Kielland, og om å la oss inspirere av disse døde, som var viktige pulstellere i samfunnet.

Lyses forskningspris
Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, fikk Lyses forskningspris for 2009. Prisen består av 50. 000 kroner og et diplom, og det var markedsdirektør i Lyse, Grethe Høiland, som sto for overrekkelsen.

Les mer om prisvinneren og begrunnelsen her.

StOr og musikk
Nestleder i Studentorganisasjonen (StOr) ved UiS, Morten Rønne, holdt også hilsningstale på festen. Kunstneriske innslag var ved Bjergsted Jazzensemble, som er en del av Institutt for musikk og dans ved UiS.