MENY

Feiret universitetets treårsdag

- UiS har hatt lagt bak seg sine første tre år som universitet og vist seg universitetstittelen verdig med 40 prosent økning i publiseringen siste år, sa rektor Aslaug Mikkelsen i sin tale under årsfesten i Tjodhallen.

Aslaug Mikkelsen ønsket velkommen til universitetets treårsfest, og gratulerte de nye doktorene med fullført arbeid og medarbeiderne på UiS med flotte prestasjoner disse tre årene.

Følgende nye doktorer ble promovert: , Elin Kirsti Lie Reikerås (ph.d), Astrid Skaathun (dr. philos), Maria Kjærland (ph.d), Aud Solveig Nilsen (ph.d), Ester Maria Vieira Pereira (ph.d), Martin Risdal (ph.d), Willy Solberg Røed (ph.d), Odd Bjarte Nilsen (ph.d), Reidar Inge Korsnes (ph.d), Melinda Kay Christensen (ph.d), Bård Misund (ph.d), Erling Emerson Skavås (ph.d), Herimonja Andrianifaliana Rabenjafimanantsoa (ph.d) og Jan Aage Aasen (ph.d).

- Nye doktorer og publikasjoner er to helt sentrale deler av det å være universitet, sa Mikkelsen i sin tale.

Voksende informasjonssamfunn
Hun trakk også frem UiS’ rolle med å skape oversikt i det stadig voksende informasjonssamfunnet.

- For et demokrati og kunnskapssamfunn er dette et sunnhetstegn og et ubetinget gode. Men det er ikke til å komme utenom at denne frodigheten gjør det vanskelig å orientere seg i verden. Universitetets oppgave, forskernes oppgave, er blant annet å foreta slike utvalg, å skaffe oversikt. Vi skal rett og slett hogge noen åpninger i krattet og få ut det lødige tømmeret. Vi skal gjøre informasjonsmengdene håndterlige og nyttige, både for oss selv og for samfunnet der ute.

Hun nevnte også utfordringen med å øke finansieringen til UiS.

- Vi klager ofte – og kommer til å klage mer – over at vi er et universitet som finansieres som en høyskole, med alle de begrensningene det skaper. Dette er og blir en svakhet for UiS.

Derfor passet det kanskje godt at en jazztrio fra Institutt for musikk og dans etterfulgte rektor med negro spiritualen ”Sometimes I feel like a mother less child”. Trioen besto forøvrig av Eva Bjerga Haugen (sang), Jan K. Hovland (piano) og Theodor B. Onarheim (bass)

Utfordringer, men håp

Hovedtaler Jan Egeland, NUPI-direktør og æresdoktor ved UiS, fokuserte i sin tale på viktige globale utfordringer, men understreket at det er håp.

- Verden blir bedre. For to tredjedeler av verdens befolkning har det vært en klar bedring, men utviklingen går for langsomt. Det er færre trusler, men større usikkerhet enn før. En milliard lever også for under en dollar om dagen og samme antall mennesker har ikke tilgang til rent vann. Dette er en enorm skandale.

Han understreket at verdens rike land har et stort ansvar for å rette opp skjevheten.

- Vi har større ressurser enn noen gang og disse må vi bruke. Vi bruker i dag 99,83 prosent på oss selv, så alt tyder på at dess rikere vi blir, dess vanskeligere er det å bruke penger på bistand. Flere rike har bedre økonomi og bedre teknologi til å løfte flere fattige, sa han.

Forskningspris til Skjæveland

Gisela Herb og Jan Bjøranger spilte musikk av Olivier Messiaen, og ga dermed en forsmak på hva vi kan vente oss neste år. I 2008 er det 100 år siden den franske komponisten ble født, og jubileet markeres med en festival som strekker seg over fire dager med konserter, forelesninger og mesterklasser. Bak festivalen står Institutt for musikk og dans.

Lyse Energis forskningspris for 2006 gikk til professor Svein M. Skjæveland. Prisen, som består av et stipend på 25 000 kr, ble delt ut under årsfesten av Lyses konserndirektør Grethe Høiland.

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Elisabeth Tønnessen