MENY

Fem-årig samarbeidsavtale med IVAR

IVAR IKS og Universitetet i Stavanger (UiS) har inngått en samarbeidsavtale med en økonomisk ramme på kr 500 000,- per år med varighet på fem år.

Samarbeidsavtalen ble undertegnet av adm.dir. Leif Nesse fra IVAR, og dekan Per Arne Bjørkum fra Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet.

- IVAR og UiS har hatt et samarbeid i flere år, men avtalene har hatt et kortsiktig tidsperspektiv, sier adm. direktør Leif Nesse i IVAR. Samarbeidet har vært til gjensidig nytte og glede.

Langsiktig

- Nå har vi formalisert en langsiktig avtale. Vår fremste motivasjon er å få tilgang til kompetanse på UiS som er relevant for IVAR. Til nå har samarbeidet i stor grad dreid seg om avløpsrensing, men nå er hele fagområdet vann-, avløp og renovasjon aktuelt. Vi kjenner til at UiS har høy kompetanse innen disse feltene.

- Det er også viktig for IVAR at UiS-studentene fokuserer på disse områdene. IVAR ønsker å tilby regionen oppdatert og god kompetanse innen sine fagfelt, og vi ser kompetanseutvikling som et viktig satsingsområde for å lykkes med vår strategi, sier Leif Nesse.  

- Den femårige avtalen gjør at UiS kan tilsette en person som er dedikert til et fagområde som er relevant for IVAR, sier kontaktperson på UiS, professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

- Avtalen bidrar til å bygge opp UiS-kompetanse på områder innen vannteknologi som er av stor betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Energi og miljø er et strategisk satsingsområde for UiS, og denne avtalen er et naturlig ledd i UiS-strategien, sier Torleiv Bilstad som også understreker at avtalen gir grunnlag for større grad av publisering.

I avtalen inngår klausuler om at IVAR-personell kan undervise på UiS. Den er også utgangspunkt  for hovedfagsoppgaver og nettverksamarbeid for ekstern prosjektutvikling.