MENY

Fikk pris for engasjement for rusmiljøet i Sandnes

Funkisprisen i 2019 ble tildelt Trond Erik Grønnestad for sin forskning på "Benken", en samlingsplass for rusmiddelavhengige i Sandnes.

Trond Erik Grønnestad

– Jeg er veldig beæret og stolt over å få prisen. Det er spesielt at de personene jeg har vært med over så lang tid verdsetter det jeg har gjort. Da føler jeg at arbeidet ikke har vært forgjeves, sa en tydelig rørt og overrasket Grønnestad til Sandnesposten, kort tid etter han fikk utdelt prisen på Funkishuset i Sandnes torsdag ettermiddag.

Rektor ved Universitet i Stavanger, Klaus Mohn fikk æren av å dele ut prisen til Trond Erik Grønnestad, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, for sin forskning og sitt engasjement for rusmiljøet i Sandnes.

Samholdet på benken

Grønnestad har i sin forskning sett på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige. I ett år satt han flere ganger i uken på "benken", en møteplass for rusavhengige i Sandnes. Dette for å snakke med brukerne, og å lære å kjenne de som søker seg dit. 

– Det jeg har lært er at ting man ser på avstand, gjerne er noe helt annerledes når man kommer innenfor. Det var en episode der det kom en fortvilet mann til benken og fortalte at han hadde blitt kastet ut av leiligheten, og da ble de andre på benken ganske opprørte og fortvilet. Det ble litt høylytt. For andre andre utenfor, så kunne det høres ut som krangling, men for de som satt på benken, så var det bare folk som prøve å ta vare på personen. Det jeg har lært mest er vel viktigheten av hvilket perspektiv man velger å se ting fra, fortalte prisvinneren til Sandnesposten (lenke til ekstern artikkel).

Funkishusets begrunnelse

«Forskningen hans gir innblikk i og forståelse for livet på gata, hvilke behov rusmiddelavhengige har og hva Benken betyr for de som oppholder seg der. Han beskriver også hvordan kodekser og ritualer utgjør en vesentlig del av samhandlingen, noe som skaper samhold og trygghet. Trond beskriver hvordan rusmiddelavhengige blir stigmatisert av storsamfunnet og "jagd" fra de mer attraktive offentlige rom til mindre attraktive offentlige rom. Dette er viktig kunnskap for både hjelpeapparat og politikere, ikke minst i arbeidet med "Nye Ruten".» 

Les mer: Benken er ein friplass for rusbrukarar