MENY

Fikk ros for innsats med nye lærerutdanninger

Forsknings- og høyere utdanningsminister besøkte tirsdag UiS for å møte de ansvarlige for lærer- og førskolelærerutdanningene ved Det humanistiske fakultet. Hun deltok også på åpent møte og debatt med ansatte og studenter ved utdanningene.

Aasland benyttet anledningen til å rose UiS for arbeidet med innføringen av de to nye grunnskolelærerutdanningene (GLU).

- Jeg vil berømme UiS og de andre lærestedene for iverksettingen av de nye utdanningene. Men midt oppe i alle praktiske og logistiske utfordringer må vi holde oppmerksomheten mot de sentrale prinsippene i reformen. Vi må være sikre på at vi setter ut i livet to differensierte utdanninger som oppfyller kravet som er fastsatt, sa Aasland.

Hun viste til at det er en utfordring å sikre at det utdannes lærere som er særlig innrettet mot de trinnene de skal undervise i. Statsråden la også vekt på viktigheten av sammenhengen mellom teori og praksis og at det legges opp til en sterkere kobling mellom teori og praksis.

Også førskoleutdanningen ved UiS fikk skryt. Aasland understreket at NOKUTs rapport om utdanningen på nasjonalt nivå ikke bare var lystig lesing, men at UiS kommer godt ut kvalitetsmessig.

Følgegruppe med GLU-rapport
Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningene er forankret ved UiS. 1. mars overleverer de sin første rapport til Kunnskapsdepartementet.

- Jeg er spent og gleder meg til å lese rapporten fra følgegruppen. Følgegruppens funn blir den første lakmustesten på om vi har lyktes med de endringene vi har innført, sa hun.

Aasland sa ellers at grunnskolelærerutdanningene er sentrale, men ikke de eneste lærerutdanningene. Departementet har begynt å jobbe med videreutviklingen av utdanningene for de såkalte 8-13-utdanningene. Dette er en fellesbetegnelse på praktisk-pedagisk utdanning, integrerte lektor- og adjunktutdanninger, yrkesfaglærerutdanninger og faglærerutdanninger.

- Det er for tidlig å si noe om utfallet, men det vil komme endringer også her. Vi ønsker å trekke praksisfeltet mer inn i disse utdanningene, men ingen utdanninger vil bli lagt ned, lovet Aasland.

Viderefører GNIST
Sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen har Aasland besluttet å videre rekrutteringskampanjen GNIST med tre år, altså ut 2014.

- Gjennom kampanjen og bevilgninger til nye læreplasser har vi klart å øke antallet nye lærerstudenter med 1600 personer siden 2008, noe som utgjør en økning på mer enn 30 prosent, forklarte Aasland.

- Mer enn obligatoriske fag
I debatten som fulgte var særlig estetiske og praktiske fag et tema. Flere debattanter etterlyste mer vekt på drama, musikk og tegning i undervisningen.

- De mest sentrale fagene er obligatoriske, men det skal også være rom for åpent for andre fag. I Finland er for eksempel elevene flinke til pugging, men norske elever scorer godt på demokratiforståelse, i motsetning til finske elever. I den norske skolen er vi opptatt av helhet i metodikken og sammenhengen mellom fagene. Det er Ikke bare lesing og skriving som er viktig, sa hun.

Ministeren avsluttet besøket på Ullandhaug med å gi SiS Bolig grønt lys til å bygge 88 nye studentboliger. Disse utgjør trinn 2 i byggeprosjektet mellom Hulda Garborgds hus og Hagard Line-huset.