MENY

Filosofisk samtale mellom to permer

Gjennom dialog blir filosofi mer forståelig og lettere å huske, mener førsteamanuensis Bjørn Olav Roaldseth ved Universitetet i Stavanger. I boken ”Filosofisk tekning gjennom dialog” bruker han nettopp dialogformen for å gi en innføring i filosofisk tenkning.

Hva kjennetegner en god dialog? Hvordan kan dialogen brukes i et første møte med filosofisk tenkning? Hvordan kan dialogformen øke forståelsen for filosofiske problemstillinger? Dette er sentrale spørsmål i UiS-filosofens nye bok, som gis på Gyldendal Akademisk.

Boken er bygd opp som en samtale mellom to studenter og en foreleser. Gjennom dialogformen gis en kortfattet framstilling av både filosofi- og vitenskapshistorie samt etikk. Det stoppes opp ved særlig viktige emner og temaer som erfaringsmessig er vanskelig å tilegne seg.

Målet er at leseren ikke bare skal tilegne seg kunnskap, men også oppnå forståelse for emnene som presenteres. Dialogen viser at kunnskapstilegnelse ikke bare handler om å tilegne seg ferdig mening, men at kunnskap og forståelse utvikler seg i vekslingen mellom spørsmål og svar.

Fra uforståelig til selvfølgelig
- Særlig det som kan virke litt tungt, blir for mange lettere forståelig med denne skriveformen. Gjennom spørsmål og svar kan leseren plutselig oppleve at det som før var uforståelig blir selvfølgelig, sier Roaldseth.

Boken er først og fremst skrevet for examen philosophicum-studenter til støtte for lesing, i kollokviegrupper, essayskriving og forelesninger. I tillegg vil boken være aktuell som introduksjon til dialogformen og hvordan denne kan brukes i undervisning og kunnskapstilegnelse. Men Roaldseth tror boken og dens form også vil være til glede for alle som er sultne på en innføring i filosofisk historie og tenkning fra Platon til vår egen tid.

Diskusjon bedre enn pugging
Han skrev for noen år siden hele doktoravhandlingen i dialogform, en lite utbredt form i akademia.

- Jeg liker å bruke dialogsjangeren, spesielt fordi språklig vanskelige tekster løser seg opp på en helt spesiell måte. Som foreleser er det avgjørende at studentene forstår stoffet og da må de først forstå tenkerne. Min erfaring er at stoffet sitter bedre når de får diskutert det enn hvis de bare sitter og pugger, mener han.