MENY

Finansiering av kunstfag ut på høring

Et mislykket forsøk på å lage tellekanter for kunstnerisk utviklingsarbeid skal nå ut på høring, med sikte på budsjettforslag for 2008. Førsteamanuensis Per Dahl ved UiS tar til orde for alternative arenaer for finansiering.

Det fremgår av en artikkel i siste nummer av Forskerforum.

Et utvalg ledet av Harald Jørgensen har prøvd å finne indikatorer som kan få kunstfagene inn i den resultatbaserte omfordelingen av midler (RBO), men konkluderer med at det ikke finnes indikatorer som både kan måle kvalitet og som er sammenlignbare for kunstfagene.

Per Dahl satt i utvalget og mente i forkant av arbeidet at kunstfagene måtte inn i RBO for ikke å tape den interne budsjettkampen på universiteter og høyskoler. Nå etterlyser han heller alternative arenaer for finansiering.

- Man kan se på størrelsen på det relevante søkermiljøet, antall personer og resurser i institusjonene i dag, og sammenholde dette med ressursene innenfor forskning. Eller man kan begynne med en ny ordning hvor det deles ut minst 100 millioner kroner per år, noe som er raskere enn å forsøke å regne seg fram til et forholdstall, sier Dahl til Forskerforum.

Les hele artikkelen her

Les rapporten ”Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid”