MENY

– Finanskrisen kan dempe oljeleting

Mindre forskning og utvikling, høyere rente, redusert økonomisk vekst og lavere etterspørsel etter energi. Dette er mulige utslag av finanskrisen, mener Klaus Mohn, førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger.

Med bakgrunn i hans egen forskning, ser Mohn heller ikke bort fra at finanskrisen kan få konsekvenser for aktiviteten på norsk sokkel.

– I dårlige tider trekkes investorer mot det sikre. I oljesektoren risikerer vi at selskapene legger en demper på leteaktiviteten. Denne virksomheten krever mye kunnskap, har langsiktig horisont og kjennetegnes av stor usikkerhet. Vi så det under Asia-krisen for ti år siden, og det er en risiko for at det samme kan skje nå, sa Mohn i et foredrag på UiS onsdag formiddag.

Den høyaktuelle forelesningen var rettet spesielt mot masterstudentene i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger. Studentene fikk en grundig redegjørelse om årsaker og mulige virkninger av finanskrisen.

For godt til å være sant?
–Hvis noe virker å være for godt til å være sant, er det som oftest det. I USA har man hatt forventninger om at veksten skulle fortsette inn i himmelen, innledet førsteamanuensen.

Han trakk fram flere underliggende årsaker. En av dem er den store veksten i verdensøkonomien, særlig i land som Kina, India og Russland. I tillegg har pengemarkedsrentene vært lave, spesielt i USA. Her har også forbruket og låneveksten vært høy.

– Makroøkonomer har advart mot denne utviklingen i flere år. Det er alltid vanskelig å si nøyaktig når endringen vil komme, men erfaring har vist at når det snur, skjer det raskt, sa Mohn.

Sjokk
Både kredittveksten og boligmarkedet har vært oppblåst, delvis støttet av en slakk pengepolitikk. I tillegg har utviklingen i aksjemarkedet også vært for god til å være sann. Resultatet ble et sjokk som nå rammer hele verdensøkonomien, ikke bare USA.

Finanskrisen kom på toppen av en kraftig økning i råvarepriser.

– Nå tror stadig flere makroøkonomer at tapet i verdiskapning kan strekke seg lenger enn tidligere antatt. Det kan gjerne ta to år før vi er tilbake i en normal vekstsituasjon, sier Mohn.

Kortsikting vinning
Han ser flere mulige konsekvenser av krisen. Først kommer økte renter og risikopremier. Så kan vi vente redusert vekst og lavere energietterspørsel. På lengre sikt blir et spørsmål om myndighetene innfører nye reguleringer av markedet, og hvordan disse eventuelt slår ut.

Mohn, som i tillegg til å jobbe for universitetet også er spesialrådgiver for StatoilHydro, tror også at næringslivet også vil favorisere aktivitet som gir kortsiktig inntjening. Dette kan blant annet gå ut over næringslivets satsing på forskning og utvikling, tror Klaus Mohn.