MENY

Finn Kydland blir professor II ved UiS

Nobelprisvinner Finn E. Kydland er tilsatt som professor II i makroøkonomi ved Universitetet i Stavanger.

Kydland vil være tilknyttet NHS - Institutt for økonomi og ledelsesfag. Han vil holde forelesninger og seminar for masterstudenter i økonomisk-administrative fag, samt forskningsseminar med fagstaben. I tillegg vil Kydland ha en viktig funksjon i nettverksarbeid og forskningsstimulering.

Kydland er utdannet siviløkonom fra NHH i 1968. I 1973 tok han PhD-graden ved Carnegie Mellon University i USA, hvor han er tilsatt som professor i økonomi. Fra 1993 har han vært professor II ved NHH.

I 2004 fikk Kydland Nobelprisen i økonomi sammen med Edward Prescott. Under en årsfest høsten 2005 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Stavanger.