MENY

Fire nye professorer ved SAF

Ingunn Størksen, Unni Vere Midthassel, Sigrun K. Ertesvåg og Thormod Idsøe er tildelt personlig opprykk til professor.

Dette betyr at det nå jobber seks personer med professorkompetanse ved Senter for atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Tor Hauken, dekan ved det Humanistiske Fakultet, mener dette tydelig viser hvilken kompetanse senteret besitter.

- Ikke bare gjør opprykkene at senteret er en av enhetene ved Universitetet med høyest kompetanse. De vil også ha stor betydning for senteret og universitetet. Blant annet vil de nye professorene være med å bidra til å legge forholdene godt til rette for forskningsmiljøet ved det nye nasjonale senteret.

Fra 1.1.2013 vil Senter for atferdsforskning sammen med Lillegården kompetansesenter danne Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

De nye professorene
Ingunn Størksen (43) er tildelt personlig opprykk til professor i pedagogisk psykologi. Hun avla embetseksamen i psykologi i 2000 ved Universitetet i Oslo og i 2006 disputerte for doktorgraden etter å ha jobbet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt med sin doktorgradsavhandling. Siden den gang har Størksen vært ansatt som førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning ved UiS. Her har hun blant annet ledet to forskningsprosjekt med fokus på barns psykososiale og kognitive utvikling i barnehage (BAMBI og SKOLEKLAR), og vært engasjert i utadrettet arbeid ved senteret. Nylig skrev hun veiledningsmateriellet Ett barn – to hjem for barnehager.

Thormod Idsøe (47) er tildelt personlig opprykk til professor i psykologi med fagområde psykisk helse blant barn og unge. Han avla cand.polit. eksamen i psykologi ved NTNU i 1998, cand.psychol. eksamen ved Københavns Universitet i 2006, og fikk sin Dr.psychol. i psykologi ved Universitetet i Oslo i 2007. Thormod Idsøe ble ansatt ved Universitetet i Stavanger i 1999, og har vært førsteamanuensis i psykologi med fagområde psykisk helse i skolen siden 2003.

Unni Vere Midthassel (55) er tildelt personlig opprykk til professor i pedagogisk psykologi. Hun har hovedfagseksamen i spesialpedagogikk fra Høgskolen i Stavanger, og disputerte for sin doktorgrad ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2002. Midthassel har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 1994, og har siden 2007 jobbet som senterleder ved Senter for atferdsforskning ved UiS.

Sigrun K. Ertesvåg (47) er tildelt personlig opprykk til professor. Hun avla cand.mag eksamen i ved Høyskolen i Volda i 1991 og cand.polit eksamen i utdanning ved NTNU i 1994. Her disputerte hun også for sin doktorgrad i 2002. Ertesvåg har vært ansatt som førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning siden 2003 hvor hun blant annet har arbeidet med Respekt-programmet.