MENY

Fire nye tilsettinger ved UiS

Et nytt professorat, en kvalifiseringsstilling som professor og to professor II stillinger er nå besatt ved UiS

Terje Borgersen er tilsatt som professor i visuell kultur. Borgersen er dr. philos fra 1995 og har vært tilsatt som professor i medievitenskap ved NTNU siden 1999. Han har omfattende erfaring innenfor undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Anne Guttormsen Vinsnes er tilsatt midlertidig i kvalifiseringsstilling som professor i klinisk sykepleie. Guttormsen Vinsnes er Doctor fra NHV Gøteborg. Hun har det siste året vært tilsatt i en 50% stilling som førsteamanuensis ved UiS, Institutt for helsefag, samtidig med en stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Michael Whittaker Jones-Lee er tilsatt som professor II i risikostyring ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging fra 01.08.2007 t.o.m 31.07.2010. M. Jones-Lee er en anerkjent internasjonal forsker og har siden 1977 vært tilsatt som professor ved Department of Economics, University of Newcastle upon Tyne.

Seth David Guikema er tilsatt som professor II i risikostyring ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging fra 01.08.2007 t.o.m 31.07.2010.