MENY

Fire stipendiatstillinger i medisin til UiS

I det endelige statsbudsjettet for 2019 får UiS fire stipendiatstillinger i medisin samt 17 studieplasser i jordmorfag etter at utdannings- og forskningskomiteen nylig avga sin innstilling.

– En viktig milepæl for den medisinske satsningen i Stavanger, sier dekan Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiS.

Flertallet i utdannings- og forskningskomitéen, som innstiller bevilgninger til det endelige statsbudsjettet 2019, mener at det å gi rekrutteringsstillinger til UiS er et viktig virkemiddel for å styrke UiS sin kompetanse inn i et samarbeid med UiB og SUS om medisinutdanning i Stavanger.

Flertallet i komiteen viser til budsjettavtalen og 5 millioner kroner til planlegging av en klinisk master i medisin. Satsningen vil bidra til å øke kapasiteten på medisinutdanningen i Norge, og at rekrutteringen til legeyrket på sikt vil bli styrket.

Akerjordet er veldig glad for den politiske velvilligheten for denne satsningen.

– Behovet for å utdanne flere leger er stort. Det mangler mange leger i kommunehelsetjenesten. Å få fire stipendiatstillinger i medisin lagt til UiS er en god start på medisinutdanning her i Stavanger, sier Akerjordet.

Les også: Skal vurdere medisin i Stavanger

Studieplasser til nyetablert jordmorutdanning

Akerjordet er også fornøyd med at flertallet i utdannings- og forskningskomiteen har sett betydningen av en jordmorutdanning i Stavanger.

Etter at universitetsstyret tidligere i høst ga grønt lys for masterutdanning i jordmorfag tilbyr UiS dette studiet fra høsten 2019.

– At flertallet i utdannings- og forskningskomiteen har bevilget oss 17 nye studieplasser er en bekreftelse på at vår satsning på en master i jordmorfag er riktig, forteller Akerjordet som legger til at det er et stort og økende behov for jordmødre i kommunehelsetjenesten.

Les om etablering av jordmorutdanning ved UiS med oppstart høsten 2019.
Les saken: Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019

Tekst: Karen Anne Okstad

Helseteam

UiS får fire rekrutterings-stillinger i medisin i neste års statsbudsjett.