MENY

Fjerner jobbsjokket

Som nybakt lærer kan det første møte med egne elever være tøft. UiS jobber for å gjøre overgangen fra student til lærer lettere.

«Jeg er liksom kastet inn i noe eller utfor noe. Da jeg skulle starte i jobben, var jeg veldig klar for å begynne, gledet meg skikkelig, og trodde jeg skulle være så kreativ. Var jo så full av ideer. I løpet av høsten har jeg revurdert yrkesvalget mitt.»
Det sier den ferske læreren Astrid når hun skal oppsummere sitt første halvår som lærer. Sitatet er hentet fra boka Ny som lærer – sjansespill og samspill (2010).

Mange nyutdannede lærere opplever det samme som Astri: Overgangen fra å lære å bli lærer til å være lærer, er tøff. Jobben innebærer mange utfordringer, mye usikkerhet og vanskelige avgjørelser.

Skal hindre frafall
Siden 2003 har UiS deltatt i det nasjonale programmet for veiledning av nyutdannede lærere. For studieåret 2011/2012 fikk UiS tildelt flest studieplasser i denne veilederutdanningen av Kunnskapsdepartementet. Programmet utdanner profesjonelle veiledere som kan ivareta nyutdannede kollegers behov for oppfølging den første tiden i yrket. Dette er et tiltak for å sikre en god overgang mellom utdanning og yrke til lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Tiltaket skal bidra til å rekruttere dyktige lærere og å beholde dem.

Fra høsten 2010 tilbys alle nyutdannede lærere i skolen veiledning av erfarne lærere som er kvalifisert gjennom en videreutdanning. Fra i år skal også førskolelære få det samme tilbudet.

Trenger støtte på arbeidsplassen
Førstelektor Brit Hanssen og førsteamanuensis Sissel Østrem ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS er ansvarlige for veilederutdanningen, samtidig som de forsker på den – for å gjøre
utdanningen bedre.

– Lærerne er blant de profesjonsgruppene som har fått minst systematisk oppfølging i yrkesstarten, sammenlignet med for eksempel sykepleiere, sosionomer, psykologer, revisorer og ingeniører. Ferske lærere beskriver opplevelsen av plutselig å stå foran klassen som et praksissjokk, og de føler seg alene, sier Østrem.

Forskerne understreker at studentene foreberedes på hva som venter dem i yrket gjennom hele utdanningen, både gjennom den teoretiske undervisningen og i praksisperiodene.

– Men de mange forskjellene fra skole til skole er så store at den nyutdannede læreren trenger støtte på sin nye arbeidsplass, sier Østrem.

Komplekst yrke
Nyutdannede lærere har erfart at enkelte skoler har en kultur som både er vanskelig å forstå og lære å kjenne.

– Å være ny oppleves som et kontinuerlig strev i en kulturelt bestemt, åpen og skiftende prosess. Graden av å lykkes som ny er avhengig av samspillet mellom den nyutdannede selv, organisasjonskulturen og ledelsen, sier Hanssen.

– Nyutdannede lærere drømmer om å ha sin egen klasse, og er ikke alltid godt nok foreberedt på at de må bruke mye tid på systemer og rapportering. De er heller ikke godt nok forberedt på at arbeidsdelingen mellom ulike personalgrupper i skolen kan være uklar, som at de for eksempel skal være ledere for assistenter. Arbeidet er nok mer anstrengende enn før på grunn av kompleksiteten, mener Hanssen.

Kritisk blikk mot egen utdanning
Veilederutdanningen for nyutdannede lærere ved UiS har helt siden starten i 2003 fått gode evalueringer fra studentene. I forskningsprosjektet «Når studenttilfredshet ikke er nok» forsker Østrem og Hanssen på veilederutdanningen for å gi et enda bedre tilbud til studentene.

– Målet er å forstå hvordan utdanningen fungerer. Det krever at vi retter et kritisk blikk mot vår egen utdanning. Vi skal sette arbeidskravene i veilederutdanningen under lupen og stiller spørsmål om de fremmer de intensjonene vi har, sier Østrem.
Hun legger til at representanter for ulike fag ved IGIS deltar i programmet og bringer nyttige og relevante erfaringer fra praksisfeltet tilbake til studentene.

Les også: Nyttig kontakt med kolleger

Saken er hentet fra Univers 3 2011 hvor tema er læreryrket.

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Morten Berentsen