MENY

Flere arkeologiske funn

Arkeologisk museum har flere utgravinger denne sesongen, og på flere av utgravingsfeltene er det gjort interessante funn.

Den største utgravingen Arkeologisk museum gjør i år er på Hove og Sørbø i Sandnes kommune.
Her er det funnet spor etter svært mange jernalderhus, det er gjort en rekke funn av potteskår og til og med en hel dreiekvern for korn.

Men også på noen av de mindre lokalitetene er det gjort spennende funn.

Gunnarshaug i Karmøy kommune graver vi ut en boplass fra yngre steinalder. Ut fra en pent utformet tangespiss av flint vi har funnet, kan det tyde på at boplassen kan være 5-6000 år gammel.

Flintavslag, flintgjenstander og en slipt bergartsøks fra steinalderen er noen av funnene på utgravingen på Midtre Eide på Karmøy.

Og i Årdal er det funnet rester etter smykker og brente bein

Les mer om alle årets utgravinger.

Vi er også med på Norark (norsk arkeologi) sin pilotblogg. Her kan du holde deg oppdatert på arkeologiske undersøkelser fra alle universitetsmuseenes !