MENY

Flere fullfører mastergraden

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall fullførte utdanninger i Norge øker, og at flere studenter fullfører mastergradene sine. Det er hovedsakelig universitetene som står for veksten.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge har hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader siden Kvalitetsreformen ble innført for alle læresteder innenfor høyere utdanning i 2003. Som følge av reformen ble studietiden til mange seksårige hovedfagsutdanninger redusert med ett år, og utdanningene ble kalt ”mastergrader”.

I likhet med de andre universitetene øker også tallet for fullførte mastergrader ved Universitetet i Stavanger. I tillegg viser søkertallene fra Samordna Opptak, som ble offentliggjort i slutten av april, at de femårige masterstudiene er populære studier ved UiS.

Økning siden Kvalitetsreformen
Mens det fra midt på 1990-tallet og fram til 2003 var en utflating i antall fullførte grader på høyere nivå på norske utdanningsinstitusjoner, har det vært en økning siden innføringen av Kvalitetsreformen. Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent. Dette utgjør den største økningen fra et år til et annet i hele tidsperioden 1990 til 2007. Over 2 000 flere studenter fullførte en utdanning på mer enn fire år i 2006/07, forteller tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Universitetene uteksaminerer flere
Totalt fikk landet tilført om lag 34 500 uteksaminerte kandidater på universitets- og høgskolenivå i løpet av studieåret 2006/07. Det ble fullført 1 800 flere utdanninger enn i 2005/06, og det var universitetene som stod for økningen.

Det er hovedsakelig utdanninger på mer enn fire år som har økt, det vil stort sett si mastergrader. Av økningen på 1 800 universitetsutdanninger er over 1 400 mastergrader. Totalt ble det fullført 17 prosent flere utdanninger ved universitetene.

Les mer om SSBs utdanningsstatistikk.
Les om populære mastere ved UiS.