MENY

Flere internasjonale mastere

UiS åpner flere mastere for både norske og internasjonale studenter. Slik blir studentene bedre beredt til å løse utfordringer i et globalt arbeidsmarked.

Studenter på campus. Foto: Morten Berentsen/UiS.

Internasjonale masterprogram undervises på engelsk, og er åpne for studenter fra hele verden.

Lære av hverandre

Totalt åpner UiS nå fem masterprogram for både norske og internasjonale søkere. Et av disse er den toårig masteren i City and regional planning (byplanlegging). Førsteamanuensis Daniela Müller-Eie viser til at det arbeides mye med globale problemstillinger på studiet, og at det er store fordeler når studentene utvider horisonten.

– Våre studenter skal kunne gå ut i et internasjonalt arbeidsmarked. Da må de kunne språket og forstå andre kulturer og kontekster, sier hun.

Studenter med ulik bakgrunn lærer også av hverandre, og de lærer å samarbeide på tvers av kultur og språk.

I tillegg til City and regional Planning, åpnes følgende toårige mastere for norske og internasjonale studenter: Computer Science, Data Science, Master of Science in Business Administration og International Hospitably Management.

Her er alle de internasjonale masterprogram ved UiS: