MENY

Flere stipendiater og gratis utdanning

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene (H og Frp) og Venstre og Krf resulterte i 50 nye stipendiatstillinger til de nye universitetene, videreføring av gratisprinsippet for høyere utdanning og 500 nye studentboliger. – Vi jubler i dag, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.

Da Regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober, reagerte UiS og de to andre nye universitetene (UiA og UiN) sterkt på at de var utelatt både i elitesatsingen og at de ble behandlet som en høgskole i fordelingen av stipendiater.

Etter dette har de nye universitetene hatt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og representanter fra Høyres stortingsgruppe, og både Krf og Venstre har lagt inn stipendiatstillinger til de nye universitetene i sine alternative budsjetter. UiS har også reagert på innføring av studieavgift.

Marit Boyesen forteller at de nye universitetene følte det var forståelse for reaksjonene i møtet med representanter i Høyres stortingsgruppe og politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Når Krf og Venstre også hadde med stipendiater til de nye universitetene i sine alternative budsjetter, var det håp om at det kom noe mer i forhandlingene.

Et løft for UiS
– Derfor er dagens budskap svært gledelig. Vi føler vår stemme er hørt både når det gjelder stipendiater og studieavgift. Flere stipendiater skaper optimisme i våre fagmiljøer og gir oss et løft. I tillegg kommer det flere studentboliger til sektoren, og det er det absolutt behov for, sier en glad UiS-rektor.

UiS, UiA og UiN får 50 av 100 nye stipendiatstillinger. Innføring av studieavgift for utenlandske studenter utenfor EU er strøket i forhandlingene, og det blir lagt til 500 studentboliger i tillegg til de 1500 som kom i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Fordelingen av de 50 stipendiatstillingene til UiA, UiN og UiS kommer senere.

UiS-rektor Marit Boyesen

JUBEL PÅ UIS: Rektor Marit Boyesen gleder seg over at UiS vil få flere stipendiatstillinger i statsbudsjettet for 2015.