MENY

Flere studenter vil til utlandet

Det er en gledelig oppgang i søknadstallene fra studenter som søker om utvekslingsopphold. 202 UiS-studenter har søkt seg ut høsten 2013.

Universitetet i Stavanger har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og land utenfor Europa om utvekslingsopphold. UiS-studenter har med andre ord mange muligheter.

Selv om statistikken ved UiS viser at stadig flere velger å reise ut, så har UiS hatt en nedgang de to siste årene. I 2010 reiste 182 studenter ut, mens i 2011 og 2012 reiste henholdsvis 129 og 152 studenter på utvekslingsopphold.

Det siste året har Internasjonalt kontor jobbet målrettet for å få opp søkertallene. Det har de greid. I 2013 er det forventet en økning på 40 prosent.

Nye nettsider
Hege Rosså, seniorkonsulent ved Internasjonal kontor, tror at bedre  og hyppige informasjonsmøter særlig har vært utslagsgivende for oppgangen. 

– Vi har på nettsiden vår synliggjort hvor den enkelte student på sitt program kan reise. Vi har også opprettet en egen Facebook-side med god respons. Dette har i sum bidratt til at antallet søknader er gått opp, sier Rosså. 

Hun legger til:

– Vårt nye slagord på banneret som henger på Kitty Kielland hus kan også ha hatt en innvirkning: «Utfordre. Utforske. Utveksling – Ut i verden med UiS». 

Flest til Australia og USA
Brorparten av de som søker, vil til Australia og USA. Rosså jobber også for at flere studenter skal benytte seg av muligheten til å reise innen Norden og Europa.

– Man trenger ikke reise langt for å få et utbytterikt utvekslingsopphold. I tillegg til støtten fra Statens Lånekasse får studentene tilleggsstipend når de benytter seg av avtaler innenfor Europa,  sier Rosså.

 

Illustrasjonsfoto av veiskilt som peker til ulike land

MANGE MULIGHETER: UiS har inngått avtaler om studentutveksling med utdanningsinstitusjoner over hele verden.