MENY

Flere UiS-søkere enn noen gang

Universitetet i Stavanger har aldri har hatt flere søkere. Årets søkertall viser blant annet at de internasjonale studieprogrammene har en økt søkning på 35 prosent og at interessen for økonomi- og lærerutdanninger fortsetter å stige.

I dag er søkertallene til Universitetet i Stavanger klare, både søknadene som går gjennom Samordna opptak (SO), Lokalt opptak og Internasjonalt opptak. Samlet sett har UiS aldri hatt flere søkere.

Søkertallene gjennom Lokalt opptak har en oppgang på 2 prosent og fortsetter den hyggelige trenden fra i fjor.

Tallene fra Samordna opptak viser at UiS har en nedgang på 6,6 prosent. Dette skyldes blant annet at UiS har rasjonalisert studieporteføljen de siste årene. I år tilbyr UiS totalt tre færre studier gjennom SO enn i fjor. Imidlertid har UiS 2,0 primærsøkere per studieplass.

Fortsatt internasjonal oppgang
Fjorårets store økning i søkningen til de internasjonale studieprogrammene fortsetter også i år; oppgangen fra i fjor er på 35 prosent. Den største fremgangen har den toårige masteren i Computer Science med en økning på 170 prosent fra i fjor.

Populære økonomiutdanninger
Bachelorutdanningene i Regnskap og revisjon og Økonomi og administrasjon øker med henholdsvis 13 prosent og 8 prosent. Den toårige masteren i Økonomi og administrasjon, som gir tittelen siviløkonom, øker også med 8 prosent.

– Studier innenfor økonomi gir mange jobbmuligheter i ulike sektorer. De er dermed brede og matnyttige utdanninger. Det betyr nok en del for studiesøkere som må regne med å forholde seg til et omskiftelig arbeidsliv, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Hildegard Nortvedt.

Hun tror også at flere studiesøkere har blitt oppmerksomme på at hele siviløkonomutdanningen kan tas ved UiS.

Strålende søkning til musikk og dans
Bachelorutdanningene i utøvende musikk (klassisk og jazz) har en formidabel søknadsøkning.

Tallene fra Lokalt opptak viser at jazz øker med utrolige 160 prosent og klassisk med 126 prosent. Den fireårige bachelorutdanningen i dans øker med 51 prosent og har 5,8 primærsøkere per studieplass.

Gledelige tall for skolen
Allmennlærerutdanningen erstattes i år med to fireårige grunnskolelærerutdanninger. Det har vært knyttet spenning til hvordan søkningen til de nye lærerutdanningene ville bli. Det er derfor gledelig å se at søkertallene til de to grunnskolelærerutdanningene øker med fem prosent sammenlignet med fjorårets allmennlærerutdanning.

Søkertallene til det nye femårige lektorprogrammet i humanistiske fag er også hyggelig lesning; 2,2 primærsøkere per studieplass.

Deltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse, øker med hele 59 prosent.

– Det har vært fokus på skole og utdanning i Norge og viktigheten av at flere velger å utdanne seg til lærer i både grunnskole og videregående skole. Derfor er det oppløftende at grunnskolelærerutdanningene har gode søkertall, og ikke minst at det nye lektorprogrammet i humanistiske fag har såpass mange søkere, sier Nortvedt.

Interesse for masterutdanninger
Teknisk-naturvitenskapelig fakultet tilbyr seks femårige sivilingeniørutdanninger. Fem av dem har økte søkertall, for eksempel øker det femårige masterprogrammet i Byutvikling og urban design med 45 prosent.

Men også flere av de toårige masterprogrammene med søknad gjennom Lokalt opptak har gode søkertall, blant annet øker de toårige masterstudiene i Environmental Technology og Helsevitenskap med henholdsvis 73 prosent og 60 prosent.

Nedenfor finner du noen viktige sammenstillinger av søkertallene til UiS for 2010:

 
De 10 mest søkte studiene ved UiS i det nasjonale opptaket (Samordna opptak) i 2010, rangert etter antall primærsøkere. (Antall studieplasser i parentes):

 Studium

Primærsøkere (studieplasser)

Prosentvis endring fra 2009

Totalt antall søknader

Bachelor i økonomi og administrasjon - SV

 467 (185)

 8 %

2088

Bachelor i sykepleie - SV

 416 (210)

 -13 %

1663

Bachelor i sosialt arbeid - SV

 223 (80)

 6 %

1235

Bachelor i sosiologi - SV

 204 (80)

Nytt i 2010

910

Bachelor i barnevern - SV

 195 (110)

 -15 %

1428

Bachelor førskolelærer - HF

 149 (110)

 -17 %

790

Bachelor i reiselivsledelse - SV

 146 (90)

 4 %

1070

Bachelor i regnskap og revisjon - SV

 140 (50)

 13 %

803

Grunnskolelærer (5.-10. trinn) - HF

 140 (55)

 Nytt i 2010

717

Bachelor i petroleumsteknologi -  TN

 139 (50)

 -3 %

752

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.

 

De 10 mest søkte studiene ved UiS i det lokale opptaket i 2010, rangert etter antall primærsøkere. (Antall studieplasser i parentes):

 Studium

Primærsøkere (studieplasser)

Prosentvis endring fra 2009

Totalt antall søknader

Master i økonomi og administrasjon - SV

 320 (50)

 8 %

423

Master i endringsledelse - SV

 215 (45)

 -1 %

504

Master i samfunns-sikkerhet - SV

 196 (45)

 -11 %

415

Master i konstruksjoner og materialer - TN

 141 (22)

 25 %

241

Bachelor førskole-
lærer (deltid) - HF

 127 (50)

 -1 %

137

Master i industriell økonomi - TN

 126 (25)

 -5 %

310

Praktisk pedagogisk utdanning (deltid) - HF

 116 (60)

 59 %

188

Bachelor i dans - HF

 115 (20)

 51 %

115

Bachelor i utøvende musikk, klassisk - HF

 113 (40*)

 126 %

119

Bachelor i utøvende musikk, jazz - HF

 109 (40*)

 160 %

122

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.
* Bachelor i utøvende musikk, klassisk og jazz, har til sammen 40 studieplasser.


Internasjonalt opptak ved UiS 2010. (Antall studieplasser i parentes):

Studium

Totalt antall søknader

 Prosentvis    endring fra 2009

MSc in Petroleum Engineering – TN

 1006 (15)

9 %

MSc in Offshore Technology – TN

 882 (30)

27 %

Norwegian Language and Culture (1 year programme) – HF

 839 (75)

24 %

MSc in Computer Science – TN

 779 (20)

170%

MSc in Environmental Technology– TN

 521 (10)

40 %

MSc in International Hotel and Tourism Leadership – SV

 465 (15)

56 %

MSc in Biological Chemistry – TN

 222 (10)

118 %

MSc in Petroleum Geoscience - TN

 216 (5)

Nytt i 2010

 


De 10 studiene med flest primærsøkere per disponibel studieplass i Samordna opptak ved UiS 2010.
(Antall studieplasser i parentes):

 Studium

 Primærsøkere per studieplass
(studieplasser)

 Prosentvis endring fra 2009

Primærsøkere

Årsstudium i kunst og håndverk - HF

5,3 (10)

 -13 %


53

Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon - SV

4,9 (20)

 -16 %

 
97

Bachelor i journalistikk - SV

4,6 (25)

 -10 %


115

5-årig master i industriell økonomi - TN

4,1 (20)

 19 %

 
82

Bachelor i regnskap og revisjon - SV

2,8 (50) 

 13 %

 

140

Master i byutvikling og urban design - TN

2,8 (15) 

 45 %

 

42

Bachelor i sosialt arbeid - SV

2,8 (80) 

 6 %

 

223

Bachelor i petroleumsteknologi - TN

2,8 (50)

 -3 %

 

139

5-årig master i petroleumsteknologi - TN

2,6 (45)

 5 %

 
119

5-årig master i offshoreteknologi - TN

 

2,6 (20)

 30 %


52