MENY

Flotte gravfunn på Sola

Spennende gravfunn har framkommet på Skadberg! De siste ukene har blant annet undersøkelser av mulige graver blitt vektlagt, hvor resultatene er oppsiktsvekkende. I den ene graven ble det funnet to skålformet bronsespenner, begge i forholdsvis bra stand.

I tillegg har konservatorene funnet rester etter pels på spennene, noe som tyder på at den døde enten er stedt til hvile på et pelsklede eller at det har vært en del av klesdrakten. Hvilket dyr pelsen stammer fra vil konservatorene kunne stadfeste etter videre undersøkelser.

Les tidligere rapporter fra Skadberg.

 

 

 

 

 
 

Den ene av de to skålforma spennene etter uttak. Foto: Krister Scheie Eilertsen. Se bildet i stor størrelse.
 

 

 

 

 


 

Anke Kobbe og Krister Scheie Eilertsen arbeider med å hente ut de skålforma spennene. Foto: Astrid H. Bjørlo. Se bildet i stor størrelse.

I samme grav ble det også funnet et spinnehjul og et stort antall jerngjenstander. Funnene forteller oss at graven tilhørte en kvinne. Graven inneholdt også trefragmenter og er trolig rester etter en kiste. Funn av organisk materiale er forholdsvis sjeldent og er derfor ekstra spennende. Til slutt kan det nevnes at det også ble funnet større hellesteiner i graven som enten har tjent som kantsteiner eller dekksteiner.

Ny kvinnegrav
Like ved siden av den funnrike graven lå det en tilsvarende nedgravning, så spenningen var stor da undersøkelsene av denne startet. Også dette viste seg å være en funnrik kvinnegrav. Den gravlagte kvinnen hadde fått med seg fem perler, derav tre glassperler med mønster, en firkantet glassperle og en perle laget av kleberstein. I tillegg ble det funnet et spinnehjul, flere jerngjenstander og trerester. I denne graven kom det etterhvert til syne et mørkt rektangulært fyllskifte, noe som kan være avtrykk etter en kiste.

 

 

 

 

 


 Fire av perlene som er funnet i den ene kvinnegraven. Foto: Anke Kobbe.
Se bildet i stor størrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Flott glassperle i svært god stand, trolig fra vikingtiden. Foto: Anke Kobbe. Se bildet i stor størrelse.  

Barnegrav
Fire meter sørøst for de to kvinnegravene lå det nok en grav, og etter størrelsen å dømme har denne graven tilhørt et barn. Graven inneholdt en stor avlang jerngjenstand som trolig er en kniv eller dolk. Ellers ble det bare funnet et par mindre jernfragmenter.

Pollen- og makrofossilprøver
I forrige uke hadde vi besøk av botaniker Eli-Christine Soltvedt som tok ut pollen- og makrofossilprøver. Analyser av disse prøvene vil kunne avsløre hvilke planter som befant seg i området, samtidig som de kan fortelle hvilken form for jordbruk som ble bedrevet på stedet.


 

 

 

 Vi hadde også besøk av Helle Brekke fra St. Svitun ungdomskole. Som en del av sin arbeidsuke deltok hun i feltarbeidet og framstod som en ivrig arkeologspire. Vi takker for en kjempe fin innsats!

I tillegg til gravene har vi også fått undersøkt store deler av stoplehullene tilknyttet de fire treskipa husene, samt noen av kokegropene. I de to gjenstående ukene vil området hvor flere hus har overlappet bli undersøkt.

Sean Denham er ny feltassistent på Skadberg.

Astrid Bjørlo 1/10-2010