MENY

Flyktninger, kald krig og hackere på agendaen

For 13. gang var nasjonal og internasjonal ekspertise på samfunnssikkerhet samlet til konferanse på UiS.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 tok for seg om norske perspektiver på sikkerhet er tilpasset framtidens utfordringer.

351 deltakere fra blant annet akademia, forsvar, politi, helsevesen og offentlig forvaltning fikk først høre om Syriakrigens konsekvenser av Jan Egeland. Han er generalsekretær i Flyktninghjelpen og æresdoktor ved UiS.

Marshall-plan
Han tegnet et dystert bilde av situasjonen: 17 millioner syriske flyktninger – de fleste internt fordrevne – har behov for nødhjelp for å klare seg. Hvert andre sekund drives et menneske på flukt. 9 av 10 flyktninger drar til eller forblir i fattige land.

Egeland etterlyser internasjonal solidaritet og en helhetlig europeisk respons. Han understreker at det bare finnes politiske løsninger på konflikten. Egeland mener at en Marshall-plan lik den Europa mottok etter andre verdenskrig kan spille en viktig rolle for å hjelpe Syria på fote igjen.

Egeland skal lede FNs arbeidsgruppe om beskyttelse av sivilbefolkningen, knyttet til FNs fredsforhandlinger som starter i løpet av måneden.

-Mitt håp for det nye året er at dette blir året det snur i Syria, avsluttet Jan Egeland sitt innlegg.

Kald krig?
Øyvind Nordsletten, tidligere ambassadør i Moskva og Kiev, diskuterte i sitt innlegg om vi er på vei mot en ny kald krig. Forholdet til Russland er preget av økt avstand og sanksjoner etter annekteringen av Krim fra Ukraina i 2014.

-Situasjonen er kompleks og krever mer ydmykhet og mindre demonisering av motparten, sa Nordsletten.

Teknologisk sårbarhet
Forsker Ruth Østgaard Skotnes ved IRIS og SEROS presenterte funn fra sin doktoravhandling om trusselen for cyberangrep blant kraftdistributører. Du kan lese om hennes interessante funn i artikkelen Frykter ikke hackere tross daglige angrep.

På konferansen ble også historiens første SEROS-pris delt ut. Les mer om vinnerne

Viktig møteplass
Den årlige nasjonale konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Målet for Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskap og trusselvurderinger. 

Arrangør for konferansen er Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus, Joint Warfare Centre NATO, Rogaland politidistrikt og Universitetet i Stavanger.

Tekst: Benedicte Pentz

Jan Egeland

-Det finnes bare politiske løsninger på Syria-konflikten, understreker Jan Egeland. (Foto: Benedicte Pentz)