MENY

Født sånn eller blitt sånn?

Har kjønnsforskere og biologer noe å lære hverandre? I samarbeid med Nettverk for kjønnsforskning ved UiS arrangeres det debatt i Kult.kafeen i Sølvberget torsdag 18. november klokken 18.30.

Har samfunnsvitere i sin alminnelighet, og kjønnsforskere i særdeleshet, noe å lære av biologiske forklaringer og teorier om kjønn? Har biologer noe å lære om samfunnsvitenskapens og kjønnsforskningens forklaringer og teorier om kjønn?

Det siste året har debatten rast i akademia og i offentligheten etter programmet Hjernevask. Nettverk for kjønnsforskning ved UiS og Sølvberget i Stavanger synes det er på sin plass med en nyansert og gjensidig interessert samtale om disse temaene, fri for medienes tabloidisering og forenkling.

Faglig leder for nettverk for kjønnsforskning, Wencke Mühleisen, gleder seg over at UIS viderfører denne viktige debatten om muligheter for tverrfaglig utveksling om samspillet mellom natur og kultur.

- Det handler om å skape en ny vitenskapelig kultur der man kan snakke med hverandre på tvers av de tradisjonelle disiplingrensene. Det er en dobbelt utfordring å unngå å falle ned i enten en ren biologisme eller en ren sosiologisme, sier hun.

Innledere til debatten er professor i kjønnsforskning Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo, og professor i biologi Reidunn Aalen ved Universitetet i Oslo.