MENY

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen på nett

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen har opprettet en nettside der det vil bli lagt ut relevant informasjon i tilknytning til lærerutdanningsreformen. Her vil det publiseres nyheter og aktuelle dokumenter.

Lenke til Følgegruppens nettsider

- Nettstedet blir viktig for arbeidet vårt med å informere og skape dialog. Vårt mål er at lærerutdanningsinstitusjoner også skal få anledning til å lære av hverandre, sier leder av Følgegruppen, Elaine Munthe, som også er leder for Institutt for allmennlærerutdannning og spesialpedagogikk. Sekretariatet er lagt til Universitetet i Stavanger.

Følgegruppen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i januar 2010 for å følge innføringen i de nye grunnskolelærerutdanningene, og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

I løpet av høsten 2010 vil Følgegruppen avlegge et besøk hos alle landets lærerutdanningsinstitusjoner. Hensikten med disse besøkene er å skape en god dialog om institusjonenes erfaringer med oppstarten av de nye grunnskolelærerutdanningene. Mer informasjon om høstens besøk kommer på nettsidene.

Lenke til følgegruppen på Facebook