MENY

Folkelige forelesninger

Forelesere fra alle fakulteter ga smakebiter på sin kunnskap under Åpen dag i går. Vindteknologi, barnevern, nye medier og filosofi var bare noen av områdene som ble dekket.

Åpen dag ble arrangert for tredje år på rad og nærmere 2500 mennesker, de aller fleste skoleelever, besøkte Universitetet i Stavanger.

Ett av tilbudene var korte, populærvitenskapelige forelesninger fra fagpersoner på ulike studier. Det ble også fortalt om konkrete studier og mulighetene de gir.

Jobbet for FN
I går snakket for eksempel universitetslektor Linda Elisabeth Bjørknes om barnevernsutdanningen. Hun fokuserte på de flerkulturelle utfordringene som barnvernspedagoger står overfor, både i Norge og i utlandet.

Bjørknes brukte eksempler fra eget arbeid i flere afrikanske land, blant annet i Kongo og Swaziland.

Bjørknes utdannet seg til barnevernspedagog ved UiS for deretter å ta en master i samfunnssikkerhet. Denne faglige ballasten kombinert med praksis gjorde at hun en periode jobbet for FNs høykommissær for flyktninger i Sudan.

Sosionom-etikk
I foredraget ”Utdanning som sosionom?” fortalte førsteamanuensis Anne Grete Jenssen om studier i sosialt arbeid som utdanner til sosionom. Hovedoppgavene til en sosionom er å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Utdanningen er preget av etikk og respekt for mennesker, og sosionomers yrkesetikk fokuserer blant annet på kamp for sosial rettferdighet og kamp mot fattigdom.

Jenssen kunne fortelle om mange jobbmuligheter for eksempel innenfor psykiatri, rusomsorg, forskning, undervisning, Nav og internasjonalt arbeid.

Minus 180 grader
Astrofysiker Henning Knutsen var på et ganske annet plan. Han snakket om månen Titan, som går i bane rundt Saturn. Titan er så stor at dersom den kretset rundt solen, ville den blitt regnet som en planet.

Månen har fjellkjeder av is, sjøer av flytende hydrokarbon og innimellom faller byger av metanregn fra himmelen.

Titan er den eneste månen i solsystemet med atmosfære, men med 90 prosent nitrogen og 10 prosent argon er det ikke akkurat frisk luft vi snakker om.

– Temperaturen er minus 180 grader. Da er det godt og kaldt. Men overflatetrykket kunne vi mennesker ha levd med, for det er bare halvannen gang jordens, fortalte professor Knutsen til de fremmøtte.

– iPad endrer spillet
Flere av foredragene handlet om teknologi. Blant annet snakket universitetslektor Espen Reiss Mathiesen ved Institutt for musikk-, kultur- og samfunnsfag om nyhetsformidling gjennom mobile enheter.

Markedet bugner av dingser: smartphones, laptoper og tablets. Noen er spesialdingser: mini-tv, e-bøker, Ipod og radio. Noen bruker e-papir for å lese bøker.

Men Mathiesen mener den kommende Ipad’en vil endre spillet helt. Nå får forbrukerne en plass hvor det går an både å lese bøker, se filmer og lese på nettet. Dette mener lektoren i enda større grad får folk til å gå bort fra den tilbakelente konsentrerte lesingen til en foroverlent og aktiv bruk, hvor folk stadig sjekker ut nye fakta og muligheter.

Vil ha tv-studenter
Universitetslektor Hans Eirik Voktor laget film om kulturhovedstadsåret 2008. I sitt foredrag fortalte han om prosessen fra idé til ferdig film, og hvordan fokus ble endret flere ganger underveis.

Voktor mener at dokumentarfilm er med på å tilføre erkjennelser – på lik linje med forskning. Vel brukt, mener han det til og med kan tilføre enda mer.

– Her ved Universitetet i Stavanger trenger vi ikke bare forskning og journalistikk, men vi trenger også kultur. Til dette trenger vi studenter som kan begynne på fjernsyns- og multimedieproduksjon, avsluttet Voktor.

Forbrukeratferd
Førsteamanuensis Håvard Hansen er ekspert på forbrukeratferd. Han foreleste blant annet om økonomiske incentiver og risikovurdering.

En barnehage hadde problemer med at mange foreldre kom for sent når de skulle hente sine barn. De innførte da et gebyr på 50,- hver gang de kom for sent. Resultatet var at antall forsinkelser økte. Det økonomiske incentivet ble at foreldrene nå følte at de kunne kjøpe seg ekstra barnepass når det passet.

Barnehagen fant raskt ut at de måtte slutte med gebyret. Resultatet var at antall forsinkelser økte igjen. Nå var det jo plutselig gratis å komme for sent!

Vampyrer og vindkraft
Filosofi, vampyrmyter, hotellatmosfære, vindkraft og nyreligiøsitet var bare noen av de andre temaene som ble delt med publikum under Åpen dag 2010.

Les mer om det som foregikk på Åpen dag.