MENY

Folkerettsjuristers rolle i norsk ekspansjonspolitikk

Ole Jone Eide disputerte ved Universitetet i Stavanger 29. april 2019. Han har undersøkt hvordan Norges framstøt i Arktis i første del av 1900-tallet kan kobles til folkerettsjurister som opererte i landskapet mellom fag og politikk.

I perioden 1906-1933 ble det fra norsk side gjort framstøt for å legge Spitsbergen og deler av det østlige Grønland inn under norsk suverenitet.

Omfattende kildearbeid

Basert på et omfattende kildearbeid i Utenriksdepartementets arkiv i Riksarkivet, håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket og andre arkiv, blant annet en privat brevsamling som ble funnet under arbeidet, viser hvordan disse framstøtene var avhengige av folkerettsjurister i roller som forfattere, rådgivere og forhandlere.

Med avhandlingen «Norge i Arktis 1906 – 1933. Folkerettsjuristenes fellesskap, faglige legitimitet og politiske handlekraft i spørsmålene om Svalbard, sjøgrensen og Øst-Grønland», bidrar Eide til en utvidet forståelse av folkerettsjuristenes rolle i denne perioden, spesielt i Grønlandsaken.

Grønlandsaken

I Grønlandsaken knyttet dessuten folkerettsjuristene norsk ekspansjonspolitikk til de europeiske stormaktenes oppdeling av Afrika under Berlinkonferansen i 1884/85.

Ole Jone Eide har også sett på Norges rolle i forhold til mer generell europeisk ekspansjonshistorie på folkerettsjuristenes område.

Nyere historie

Avhandlingen gir i tillegg et historisk utgangspunkt for å undersøke forholdet mellom folkerett og politikk i norsk ekspansjon ut i blant annet Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet fram mot i dag.

Ole Jone Eide er fra Sandnes. Han har hovedfag i historie og arbeider som universitetslektor ved UiS.

 

Tekst. Elin Nyberg

 

 

Ole Jone Eide

Ole Jone Eide har sett på Norges framstøt i Arktis på begynnelsen av 1900-tallet.