MENY

Forbedring av teknologi i framtidig oljeforskning

Optimalisering av bore- og brønnteknologi og økt utvinning fra eksisterende og nye felt. Dette er sentrale forskningsområder som UiS, IRIS og Ullandhaug-miljøet vil konsentrere seg om i framtiden.

For å møte framtidens utfordringer i olje- og gassnæringen, trengs det nye teknologiske løsninger for økt ressursutnyttelse i eksisterende og nye felt. I de ulike forskermiljøene jobbes det for tiden med flere prosjekter som har dette som mål.

- Vi må blant annet utvikle et system med boreteknologi, nettverksløsninger, styringssystemer, signalbehandling og IKT-tjenester, som kan tilpasses hvert enkelt reservoar for å få mest mulig olje og gass ut, sier professor og instituttleder Svein M. Skjæveland ved Institutt for petroleumsteknologi.

Effektiv leting
Han trekker fram den nye teknologien til selskapet Badger Explorer som et eksempel på hvordan ny teknologi kan brukes i bore- og brønnsystemer. Verktøyet er resultat av forskning gjort ved IRIS. Badger, som på norsk betyr grevling, er en fjernstyrt robot som borer seg selv ned i havbunnen for å hente opp ulike typer data om hva som finnes i et felt.

Forskningssjef Sigmund Stokka i IRIS mener Badger vil spille en viktig rolle for framtidig oljeleting.

- Med Badger får oljenæringen samlet opp vitale letedata til en brøkdel av hva oljeselskapene i dag må betale ved bruk av store og dyre leterigger. I tillegg til store kostnadsbesparelser ved bruk, bringer teknologien også med seg viktige miljøaspekter ved at leteaktiviteter kan gjennomføres forurensningsfritt, sier han.

Ifølge Svein M. Skjæveland er det mange forskningsmiljøer på Ullandhaug som er opptatt av bore- og brønnteknologi. Ved Institutt for petroleumsteknologi er det dessuten tre stipendiater som har valgt å forske på tematikken.

Vann og olje
Sigmund Stokka, som også er leder av COREC (Centre for Oil Recovery), forteller at de nå har et nytt prosjekt på trappene. Prosjektet er tenkt som et samarbeid mellom Rice University i Houston, USA, IRIS og UiS.

- Vi er nå i dialog med Rice University om samarbeid i et prosjekt om måling av fuktpreferanse i brønner, sier Stokka, som legger til at COREC lenge har samarbeidet nært med UiS for økt utvinning.

Fuktpreferanse er også et viktig stikkord for forskningsaktiviteten på UiS. En rekke forskere, med Skjæveland, Tor Austad, Aly Hamouda og Merete Vadla Madland i spissen, jobber for tiden med hvordan vann som pumpes ned i reservoarer kan gi økt oljeutvinning.

- For oss har poenget vært å endre fuktpreferansen slik at bergarten foretrekker vann. Det nye er at alminnelig sjøvann langt på vei kan gjøre nytten, og det er dermed økonomisk meget interessant, sier Skjæveland og fortsetter:

- For å forstå hvordan endringen av fuktpreferansen skjer, må vi forstå tiltrekningskrefter mellom olje- og vannmolekyler i forhold til mineraler og bergarter som de befinner seg i. Forstår vi det, kan vi planlegge utvinningen av naturressursene bedre, sier Skjæveland.

Institutt for petroleumsteknologi har for tiden også en stipendiat og en forsker i post.doc-stilling som jobber med fuktendring som forskningstema i lys av de mange framtidige utfordringene i olje- og gassnæringen.

Tekst: Egil Rugland
Foto: Hydro/Terje S. Knudsen