MENY

Foredrag: "Norges energipolitkk - dersom jeg fikk bestemme"

Auke Lont, konsernsjef i Statnett, holder foredrag i Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA). Tittelen er: "Norges energipolitkk - dersom jeg fikk bestemme".

Arrangementet finner sted på Arkeologisk Museum torsdag 27. oktober kl 1900. 

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Det innebærer å drifte om lag 10 000 km med høyspentlinjer og 140 stasjoner over hele landet.

Som systemansvarlig (TSO) er Statnett ansvarlig for at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge. Statnett er ansvarlig for å sikre effektiv drift og for å videreutvikle ”hovedveiene” i kraftnettet.

Nytt nett
Frem mot 2030 vil Statnett bygge neste generasjon sentralnett. Neste generasjon sentralnett vil bidra til å realisere tre hovedmål:

  • opprettholde forsyningssikkerheten
  • legge til rette for verdiskaping
  • legge til rette for realisering av Norges klimamål.

Må utvikles
Kraftsystemet representerer en sentral infrastruktur for et moderne samfunn, og sikker forsyning av elektrisitet er avgjørende for alt fra industri- og næringsvirksomhet til våre helt dagligdagse gjøremål. Eksisterende nett har blitt stadig bedre utnyttet, og i løpet av de siste årene har ikke forsyningssikkerheten vært god nok i flere regioner.

Nettet må utvikles så vi er i stand til å håndtere alle ”ekstremsituasjoner” vi utsettes for i vårt vannkraftdominerte kraftsystem.

Økt utnyttelse
For å nå den politiske målsetningen om økt andel av fornybar energi kreves det også økt nettkapasitet. Bedre og økt utnyttelse av naturresursene våre gir inntekter til samfunnet og er en langsiktig omlegging for fremtiden.

Statnett vil ha stor prosjektaktivitet i fremtiden. Fellesskap, respekt og langsiktighet er verdier vi jobber etter når vi planlegger, videreutvikler og drifter det norske sentralnettet.