MENY

Foredrag om cellenes transportsystem

Onsdag 12. mars skal professor Jaakko Saraste fra Institutt for biomedisin ved UiB, holde foredrag om hvordan cellene organiserer sitt transportsystem.

Vitenskapsakademiet i Stavanger og Norges tekniske vitenskapsakademi inviterer til åpent foredrag onsdag 12. mars, klokken 19:00 på Arkeologisk museum.

Temaet for foredraget vil være Nobelprisen i fysiologi i 2013, som ble tildelt de tre forskerne Randy Schekman, James Rothman og Thomas Südhof, for oppdagelsen av det molekylære maskineriet som fungerer i den sekretoriske transportveien.

I studier utført på 1960-70-tallet, oppdaget man den sekretoriske veien som frakter nysyntetiserte proteiner blant annet til cellens overflate.

Foredraget vil oppsummere historien og de klassiske studiene innen dette forskningsfeltet, samt implikasjonene de har hatt for biomedisin.

Arrangementet vil foregå på Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30, fra klokken 19:00-20.30

 

Professor Jaakko Saraste sammen med sin forskningsgruppe ved UiB.

Professor Jaakko Saraste sammen med sin forskningsgruppe ved UiB. Foto: Lab Times