MENY

Foredrag om det gode selskap i Sandnes

Førsteamanuensis Svein Ivar Langhelle ved UiS holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 30. september kl. 18.00 på Arkeologisk museum.

Foredraget har tittelen Der de likevel fikk være med i det gode selskap - om ”Sandnes-tyå” og byens politiske og religiøse særpreg 1860-1940.

I mellomkrigstida var Sandnes fremdeles preget av holdninger som var relativt inkluderende sosialt og kulturelt, der arbeidsgiveren tok sine tak sammen med arbeiderne og arbeidet side ved side med dem. Man skulle ikke markere avstand eller oppføre seg som om man var bedre enn andre, men tvert imot vise at man hørte til blant folk flest. Det var rett og slett viktig å ikke gjøre noe vesen av egen suksess. Man kunne være god og få det til, men man skulle ikke vise det. I Sandnes kunne man ikke fortelle andre at man spiste asparges, for da kunne andre tro at man ville vise at man ville være noe.

Disse normene og denne tenkemåten var en del av limet som holdt Sandnes-samfunnet sammen og som ga det sin styrke og sine begrensninger. De var viktige kjennetegn ved ”Sandnes-tyå”, den tenkemåten som rådde i byen.

Det ga også Sandnes særegenheter, både i forhold til Stavanger og til norske byer generelt, der bybefolkningen var mye mer delt og overklassen og middelklassen ønsket å holde avstand til arbeiderklassen – og der det handlet om å holde avstand til ”de andre”, samtidig som man dyrket ”sine egne”.