MENY

Foredrag om fremtidsforskning

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte torsdag 19 september kl 1900. Professor emeritus UiS, Jan Erik Karlsen holder foredraget «Fremtidsforskning uten glasskule og tarotkort».

Fremtiden er det siste tiåret blitt gjenstand for akademisk forskning. Men hvordan kan noen si noe gyldig om fremtiden? Hvilke krav stilles til vitenskapelig metode innen fremtidsforskning?

Fremtiden vil alltid være der! Noe av det mest konstruktive vi kan gjøre i forhold til fremtiden, er å tenke på den, diskutere den og forme den. Både ønskede vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd og uønskede katastrofer oppstår på overraskende måter og gir uventede virkninger. Vi trenger derfor en tankemessig beredskap overfor det som i ettertid fremtrer som uforutsett.

Selv om det å tenke om fremtiden alltid har vært en del av vår kultur (sannsigere, profeter, utopister), er det bare de siste fire-fem tiår at det har foregått akademisk forskning under betegnelsen fremtids- og fremsynsstudier. Det noen med en viss ironi velger å kalle futurologi har naturligvis slitt med dårlig rykte blant etablerte forskere. Hvordan kan noen si noe gyldig om fremtiden? Hvilke krav stilles til vitenskapelig metode innen fremtidsforskning?

I dag bruker disse fagfeltene betegnelsen fremtider for å motvirke tanken på én fremtid, det sistnevnte har både begrepsmessige begrensninger og politiske implikasjoner. Flertallsformen åpner et territorium for å kunne forestille seg både alternative og foretrukne fremtider.

Fremtids- og fremsynsforskning dreier seg om hvordan man med forankring i forståelsen av fortidene kan «konstruere» nåtidene, slik at man kan fornemme og planlegge fremtidene. Som annen forskning krever det systematikk, kreativitet og kvalitet. Ett er sikkert – fremtidsforskere bruker ikke glasskule og tarotkort!

Møtet foregår på Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30, torsdag 19. september. Fra kl 19.00 til 20.30
Gratis adgang.

Portrettfoto av Jan Erik Karlsen