MENY

Foredrag om Laerdals historie og fremtid i Vitenskapsakademiet

Styreformann Tore Lærdal i Laerdal Medical holder foredrag i Vitenskapsakademiet, torsdag 12. februar kl. 19.00. Her kan du se nærmere på akademiets vårprogram.

Torsdag 12.2: Direktør Tore Lærdal/ Laerdal Medical: ”Historien bak utviklingen, og
perspektiver for framtiden.” Møtet arrangeres på SAFER, Seehusens gt. 1

Påmeldingsfrist: Onsdag 11. februar til ntvamail@ntva.ntnu.no eller telefon 73 59 54 63

Torsdag 5.3: Forsker Wencke Mühleisen, (UiS): ” Norskhet og seksualitet. Når seksuelle
idealer og ulike former for praksis framstår som mer norske enn andre.”
Møtet finner sted på Arkeologisk museum.

Torsdag 23.4:
Forskningsdirektør Ådne Cappelen, Statistisk Sentralbyrå: ” Verdien av
kunnskap/forskning i økonomiske modeller.” Måltidets hus, Kunnskaps-
parken, nær IRIS og Oljedirektoratet.

Torsdag 30.4:
Professor Christel Fricke ved senter for studier av rasjonell, språklig og
moralsk handling (Ui0):”Betydningen av kritisk filosofi ved universitetene.”
Møtet finner sted på Arkeologisk museum.


Alle møter finner sted kl. 19.00. Møtene 12.2. og 23.4. er felles med NTVA (Norges teknisk vitenskapelige akademi).

Konferanse
Vitenskapsakademiet arrangerer for tredje gang en internasjonal vitenskapelig konferanse i Stavanger: - “ Never the twain shall meet? International Conference on Energy and Sustainability.”, 11. til 12. juni. Framtredene forskere fra flere land, USA, England, Tyskland, Danmark og Italia vil delta, bl.a Carlo Rubbia, som fikk Nobelprisen i fysikk i 1984.