MENY

Foredrag om norske mannlige misjonærer i Zululand

Forum for historie, kultur og samfunn innleder høsten med foredrag ved høgskoledirektør Kristin Fjelde Tjelle ved Misjonshøgskolen . Foredraget finner sted onsdag 14. september kl. 19.00-20.30 på Arkeologisk museum.

Kveldens tema er "Maskulinitet i spenning mellom selvrealisering og selvfornektelse - norske mannlige misjonærer i Zululand, Sør-Afrika, 1870-1930".

Det Norske Misjonsselskap sendte i 1844 sine første misjonærer til den britiske kolonien Natal i sørøst Afrika. Målgruppen for deres misjonsvirksomhet var det etniske gruppen Zulu. I perioden 1844-1930 arbeidet 56 menn og 76 kvinner i den såkalte Zulu-misjonen.

Tjelle har undersøkt de mannlige misjonærene i gruppen i lys av teorier om menn og maskulinitet. Hvilken type menn var de norske, lutherske misjonærene? Hva var deres maskulinitetsideal? Hvilken type maskulinitet representerte de, i ideologi så vel som i praksis? Tjelle konkluderer med at en norsk, luthersk misjonærmaskulinitet ble konstruert i spenningen mellom moderne, maskuline idealer om selvrealisering, og tradisjonelle, kristne idealer om selvfornektelse.

Kristin Fjelde Tjelle (f. 1965) arbeider som direktør ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun disputerte i juni 2011 med doktoravhandlingen Missionary Masculinity: The Case of the Lutheran Missionaries to the Zulus, 1870-1930. Tjelle har vært knyttet til forskningsprosjektet Norwegian Mission and Cultural Interactions in South Africa and Madagascar, 1880-1960, et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Misjonshøgskolen.


Høstprogram for Forum for historie, kultur og samfunn

Onsdag 14. september 2011, kl. 19.00-20.30 (merk tida), Arkeologisk museum, kafeen
Høgskoledirektør, PhD Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen:

Maskulinitet i spenning mellom selvrealisering og selvfornektelse
- norske mannlige misjonærer i Zululand, Sør-Afrika, 1870-1930Torsdag 13. oktober 2011, kl. 19.00-20.30, Arkeologisk museum, auditoriet

Professor Jorunn Sem Fure, Universitetet i Oslo:

Universitetet i Oslo under krigen

Samarbeidsarrangement mellom Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn.


Onsdag 16. november 2011, kl. 19.00-20.30 (merk tida), Arkeologisk museum, kafeen

Seniorrådgiver, dr. philos. Hans Eyvind Næss, Riksarkivaren:

En ærlig arbeider i Guds vingård
- Jens Zetlitz' livsreise fra Kirkegaten til Kviteseid


Onsdag 7. desember 2011, kl. 19.00-20.30 (merk tida), Arkeologisk museum, kafeen

Forskar Yngve Flo, Uni Rokkansenteret, Bergen:

Rogaland vert eitt
- då byane kom med i fylkeskommunen (1964)Alle møtene finner sted på Arkeologisk museum.

Alle er hjertelig velkomne til møtene!