MENY

Foredrag om store data

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til åpent møte om «Big Data» kl 19.00 torsdag den 26. september.

Big Data er i dag en av de store «hypene» som får oppmerksomhet fra ledelse så vel som it på tvers av bransjer. Dette foredraget vil avmystifisere begrepet.

Foredragsholder Arild Kristensen, nordisk salgssjef for Big Data Analytics-løsninger i IBM vil trekke fram de bruksområder vi ser i bedrifter og vise hvordan selskaper på tvers av industrier har implementert og fått verdier av BigData løsninger. Foredraget vil også en liten introduksjon til hva IBM legger i BigData begrepet.

Grunnen til den store interessen er at Big Data gir muligheten til å analysere all tilgjengelig data i råformat (både strukturert og ustrukturert) i sanntid. Dette gir mange nye muligheter både for beslutningsstøtte og nye forretningsmodeller. Vi definerer BigData som inneholdende fire V'er - Volume, Variety, Velocity og Veracity (usikkerhet). 

Møtet er åpent, gratis og foregår på Arkeologisk museum i Stavanger. 

 

NTVA-logo