MENY

Foredrag om Universitetet i Oslo under krigen

I anledning 200 års-jubileet for Norges første universitet, vil universitetshistoriker Jorunn Sem Fure holde foredraget ”Universitetet i Oslo under krigen” i Arkeologisk museum torsdag 13. oktober kl. 19.00.

Grunnleggelsen av Norges første universitet i 1811 er en avgjørende begivenhet i vår historie og en sentral del av veien fram til 1814. I Stavanger vil denne viktige intellektuelle og politiske milepælen bli markert ved at Jorunn Sem Fure vil diskutere universitetets rolle under krigen og dermed fokusere på de intellektuelle, demokratiet og diktaturet.

Universitetet i Oslo kom fra høsten 1940 i et gradvis mer konfliktfylt forhold til NS-myndighetene. Konfliktene kulminerte med stenging og massedeportasjon av studenter i 1943. Foredraget vil presentere noen av de viktigste aktørene i dramaet, hvilke posisjoner de inntok og dilemmaer de sto overfor.

Jorunn Sem Fure har vært professor ved Humbolt-universitetet i Berlin (Steffens-prfofessor) og er nå forsker ved Forum for universitetshistorie ved Universitetet i Oslo. Hun disputerte i 2002 på doktoravhandlingen ”War and post-war experience, narrative strategies and memory of the German expellees from the eastern German provinces after 1945” – om de kollektive minner blant tyskere som flyktet eller ble fordrevet fra de østlige provinser av Tyskland etter 1945.

Fordrivelsen av tyskere fra Øst og Sentral Europa i tiden etter 1945 førte til at 12. mill. mennesker måtte starte på nytt innenfor Tysklands reduserte territorium, og man regner med at ca. 1-2 mill. omkom. Avhandlingen tar opp hvordan disse hendelsene ble tolket i ettertid, og hevder at i den første tiden stod denne gruppen i sentrum for Tysklands vilje til solidaritet og medfølelse, til fortrengsel for offergrupper som hadde lidd under nazistenes grusomheter. Etter hvert som Holocaust og utryddelseskrigen i øst kom sterkere rem i tysk offentlig debatt og bevissthet, ble minnet om de tyske lidelsene skjøvet til side og marginalisert. Dette gjaldt også den politiske innflytelsen disse gruppene hadde over tysk utenrikspolitikk.

Gratis adgang. Alle er hjertelig velkommen!

Møtet arrangeres av Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn.