MENY

Foredrag om universitetssponsorer i næringslivet

Stipendiat Bård Frydenlund, Universitetet i Oslo, holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 2. september 2009, kl. 18.00-19.30 i kafeen på Arkeologisk museum.

Den 2. september er det 198 år siden kong Frederik VI av Danmark-Norge ga sitt tilsagn til at det første universitet i Norge skulle opprettes. Saken hadde vært et brennbart politisk tema, som hadde versert i regjeringskamrene i København i flere tiår. Flere i hovedstaden mente at et universitet kunne spore an separatistiske retninger i Norge, men etter ytterligere press og forsikringen om omfattende gaver fra den norske befolkning, fikk Norge sitt første universitet: Universitatis Regia Fredriciana, Det kongelige Frederiks universitet.

Foredraget vil dreie seg om kampen for et norsk universitet og andre politiske prosesser hvor private investorer og velgjørere bidro med både økonomisk kapital og politisk påvirkningskraft. Selv om Danmark-Norge var et enevelde for 200 år siden, styrt per definisjon av "kongen av Guds nåde", var staten preget av mye indre politikk. Storkjøpmenn, godseiere, jernverkseiere og andre kapitalister i Norge var signifikante interesseaktører på slutten av den dansk-norske enevoldstiden inntil 1814, særlig når de kunne opptre som en samlet gruppering. Peder Anker (1749-1824) var den viktigste private enkeltsponsor for universitetet, og en av de viktigste støttespillerne for dets opprettelse. Datidens kapitalister brukte store ressurser på "patriotiske" prosjekter for et større fellesskap, også i lavkonjunktur- og kriseperioder. Men investeringene hadde også andre motiver enn rent filantropiske.

Foredraget er et samarbeidsarrangement mellom Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn.