MENY

Foredrag: Stavanger i endring - Et sosiologisk-historisk perspektiv

Hvor viktig har oljen egentlig vært for Stavanger? Det blir spørsmålet når sosiolog Erik Fossåskaret holder foredrag onsdag 6. november.

Vitenskapsakademiet har gitt Fossåskaret i oppdrag å reflektere over Stavangers utvikling etter 1969.

Fossåskaret tolker den årsreferansen som en utfordring til å si noe om oljens betydning for byen. Han stiller spørsmål om oljen blir tillagt for stor betydning i fortellingene om byens nære historie.

Mon tro om byen hadde klappet sammen om oljeaktiviteten ikke behendig hadde fylt de forlatte hermetikkfabrikkene? Ville livet vært vesentlig annerledes for stavangerfolk flest om de hadde måttet lene seg til andre næringer?

Energi
Det er ikke vanskelig å se at oljen bokstavelig og billedlig her gitt energi til byens og distriktets næringsliv. Mer utfordrende er det å konkludere i spørsmål om det er den samme oljen som dempet vekkelsesbølgene og de motkulturelle bevegelsene som i generasjoner rullet over byen og distriktet fremover mot 1970-årene.

Kan hende lever en del av tradisjonene mer aktivt på byens kulturelle bakscene enn det synes på den medieobserverte framscenen?

Historisk
Erik Fossåskaret er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsvitenskap (IMKS) ved Universitetet i Stavanger. Fra han midt i 1980-årene skrev om Rogalands kulturhistorie i fylkeshistorieverket «Fra Vistehola til Ekofisk», har Erik Fossåskaret i ulike sammenhenger arbeidet med tema fra Rogaland og landsdelen.

Han har skrevet mellom annet samtidskapittelet i trebinds-verket Vestlandets Historie som kom i 2006. Og han var med i redaksjonsrådet for de fire bindene Stavanger-historie som ble gitt ut høsten 2012.

Arrangementet starter kl 19:00 onsdag 6 november 2013 i Arkeologisk Museum, Peter Klows gt 30.

Logo for Vitenskapsakademiet i Stavanger

Logo Vitenskapsakademinet