MENY

Forener samfunnsfag, teknologi og økonomi

Mastergraden i Energy, Environment and Society ved UiS kombinerer ulike disipliner. Rouven Uzelmaier skal forske på hvordan Stavanger havn kan redusere innkjøp av elektrisitet.

Forener samfunnsfag, teknologi og økonomi SOLCELLER OG BATTERIER: Rouven Uzelmaier skal skrive master om Stavanger havn: – Jeg skal estimere det fremtidige strømbehovet og regne ut hvor mye det vil koste å investere i solceller og batterier, sier han.

Masteren i Energi, miljø og samfunn ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et tverrfaglig sammensatt samfunnsvitenskapelig studieprogram. 

– Vi får verdifull kunnskap om utfordringene som den pågående energiomstillingen reiser. Fornybar energi er et stort og komplekst felt, og bedrifter trenger ansatte som innehar en bred oversikt i kombinasjon med teknologisk og økonomisk innsikt, sier student Rouven Uzelmaier, som også er leder av linjeforeningen til studieprogrammet. 

I masteren inngår samfunnsvitenskapelige emner knyttet til energiomstilling, klima, miljø og bærekraft. 

– Vi har også et obligatorisk teknisk-naturvitenskapelig emne knyttet til energiteknologier som vind, vann, sol, fossile brensler med mer. Det er i tillegg mulig å ta emner innenfor økonomi ved å ta valgfaget Energimarkeder og ressursøkonomi, sier han. 

Solceller og batterier

Uzelmaier skal forske på hvordan Stavanger havn kan redusere innkjøp av elektrisitet ved å installere solcellepanel og batterier som kan lagre overskuddsstrøm. 

– Jeg skal estimere det fremtidige strømbehovet og regne ut hvor mye det vil koste å investere i solceller og batterier. Overskuddsstrømmen kan entes brukes senere eller selges over nettet, sier han. 

Uzelmaier har allerede skaffet seg nyttig erfaring fra arbeidslivet. I det tredje semesteret kan studentene velge mellom ordinære emner eller praksis i en privat eller offentlig bedrift. 

– Jeg tok praksis som prosjektassistent og utvikler i Integrate Renewables. Selskapet prosjekterer, installerer og vedlikeholder fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter, sier han.

Fra alle verdensdeler 

Både undervisningen og pensum er på engelsk. Det er om lag 40 til 50 studenter på hvert kull i masterprogrammet. 

– Rundt halvparten er utvekslingsstudenter. Det er studenter fra 20 forskjellige land, og alle verdensdeler er representert. Det gir en unik mulighet til å utveksle erfaringer og bli kjent med andre lands energiutfordringer, sier han. 

Selv er Uzelmaier fra Tyskland. Han studerte statsvitenskap som utvekslingsstudent ved NTNU i Trondheim, og valgte masterprogrammet i Stavanger siden han fikk lyst til å vende tilbake til Norge. 

– Jeg ønsker i likhet med mange av mine medstudenter å bli i Norge etter studiene, og har begynt å søke på jobber, sier han. 
 

Tekst og foto: Europower Energi