MENY

Forfatter-studenten

Han forfatter bøker samtidig som han studerer. Frode Fanebust (46) kombinerer jobb med en mastergrad i historiedidaktikk ved UiS. – Jeg synes det går helt fint å kombinere jobb med utdanning, men det er viktig å være strukturert, sier han.

Frode Fanebust (46) er historiestudent og forfatter. Frode Fanebust (46) er historiestudent og forfatter. Foto: Maria Gilje Torheim

Frode Fanebust er ikke som de fleste studenter. Han har er gift og har to barn, har en utdannelse som siviløkonom fra NHH og leier til daglig ut seilbåter i Middelhavet og Karibien via internett, samtidig som han er leder for Boliviafamilien, en veldedig organisasjon med et tyvetalls barnehjem og dagsentre i Bolivia. I tillegg er han forfatter og jobber stadig med nye bokprosjekt. Og som ikke det var nok, så tar han en mastergrad i historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS i tillegg.

– Det er kanskje ikke for alle, men det er fullt mulig å få til å kombinere jobb med studier. Egentlig har jeg vel bare byttet ut noe av lesingen jeg uansett ville gjort med pensum for en periode, sier han.

Aktiv student
Han har vært interessert i historie så lenge han kan huske, og hjemme hos familien Fanebust er bokhyllene stappfulle av historiebøker. En master i historie var derfor et helt naturlig valg når han fant ut at han ønsket å ta mer utdannelse. 

– Som forfatter har jeg ikke de samme faste rutinene og hverdagen som mange andre. Jeg har heller ingen arbeidsgiver å forholde meg til, men disponerer tiden fritt innenfor de rammene familielivet setter. Jeg tror det er det som har gjort det mulig for meg å klare å kombinere de andre engasjementene med studier. Og så er det et privilegium å få lov til å studere og jobbe med bokprosjekter samtidig, sier han.

Fanebust er en aktiv student, og prøver å være til stede på alle de forelesningene en litt omflakkende tilværelse tillater. Da forsøker han etter eget sigende å balansere på den rette siden av møteplaging, der han stiller spørsmål, kommenterer og bidrar til å skape en dialog og debatt mellom studentene og foreleseren.

– Mitt utgangspunkt er bunnløst vitebegjær og et håp om at jeg ikke er så mye mindre opplyst enn gjennomsnittsstudenten. Dersom jeg sitter og lurer på noe, er det sjanse for at noen andre også gjør det. Selv om de ikke tør å spørre. Eller opponere mot forelesernes fremstilling, noe det kan være sunt å gjøre fra tid til annen.

I slutten av april skal han også være med resten av klassen på studietur til Amsterdam der de skal lære mer om vannhistorie. 

– Jeg føler meg ikke på utsiden av klassemiljøet, selv om jeg er eldre og har kanskje har en annen hverdag enn de fleste. Men når man befinner seg i den situasjonen som meg, må man ta litt ansvar selv og finne sin plass, sier han.

Skaper debatt
Forfatter-studenten beskriver seg selv som en samfunnskritiker. Han er opptatt av å synliggjøre hvordan historien har blitt – og blir – brukt og misbrukt av dem som har makt. Han har skrevet en rekke bøker som har skapt stor debatt i samfunnet. Hans første bok "Krigshistorien - Toralv Fanebust og sannhet" kom i 2009 og handler om andre verdenskrig og hans farfar, den omstridte redaktøren Toralv Fanebust. Den neste boken fra 2010 "Selvbedraget - Norge og klimakrisen" tok et kritisk oppgjør med et Norge, som ifølge Fanebust, forsøker å fremstå som en foregangsnasjon innen miljøvern, men som først og fremst er en del av problemet. De andre bøkene hans har også fått mye oppmerksomhet.

Boken han gav ut i fjor, "Dypt urettferdig - Nordsjødykkerne og sannheten", skapte en voldsom blest i media. Der hevdet blant annet Fanebust at viktige talsmenn for nordsjødykkerne har holdt politikerne og mediene for narr.

– Denne boken er kritisk til fortellingen om Nordsjøens pionerdykkere, og den tar et oppgjør med den helterollen som nordsjødykkerne har blitt tildelt etter at noen få av dem klatret opp på pidestallen og lot seg utnevne til Norges nye krigsseilere. Å korrigere dette bildet handlet mest om å påvise svikt hos politikere og presse da de sto overfor et sprik mellom solide kilder og anekdoter. Dette skapte en fortelling om nordsjødykkerne som mange av dem ikke kjenner seg igjen i. Men å påpeke dette kan lett forveksles med et angrep på en svak gruppe. Jeg var derfor forberedt på at boken kunne få en del oppmerksomhet, sier han. 

Nye bokprosjekt
Alle Fanebusts bøker har kommet ut på Pax forlag, og neste bokprosjekt er under planlegging. Han ligger også godt an i forhold til pensum, og har allerede begynt å tenke på hva masteroppgaven skal handle om. Han mener det er lite, eller ingenting, som kan erstatte å lese pensum som student. 

– Men jeg tror også det er viktig å lese mer enn bare pensum. Finne andre kilder, alternative syn. I tillegg tror jeg studenter får mye igjen for å ha kritisk sans, stille spørsmål til foreleserne og engasjere seg i forelesningene, sier han. 

Selv om han snart bare har ett år igjen av masterstudiet, føler han seg ikke ferdigstudert. Fanebust vurderer også å ta en doktorgrad, og har mange ideer til hva han kan skrive om. Det skorter nemlig ikke på ting å ta fatt i for den engasjerte studenten og forfatteren.