MENY

Forlenget samarbeidsavtale mellom UiS og BP Norge

Universitetet i Stavanger (UiS) og BP Norge AS har forlenget en tre-årig samarbeidsavtale med en økonomisk ramme på kr 650.000,- pr. år.

Hensikten er å styrke undervisnings- og forskningsaktiviteter innen petroleumsgeologi og petroleumsteknolog med spesielt siktemål å støtte studentene. Avtalen gjelder frem til 31.12. 2011 og omfatter også utveksling av gjesteforelesere og ressurspersoner i de to organisasjonene.

I praksis innebærer avtalen at åtte doktorgradsarbeider kan støttes med inntil kr 50.000 per år, 15 masteroppgaver med inntil kr 10.000 per år; og studentsosiale tiltak støttes med kr 100.00 per år.

- BP har behov for tilgang på petroleumsingeniører selv i tider som er preget av internasjonal finanskrise, sier administrerende direktør i BP Norge AS, Trevor Garlick, om bakgrunnen for at BP har forlenget avtalen med UiS.

- Det er også viktig å opprettholde relasjoner med institusjoner i lokalsamfunnet. Samarbeidet med UiS gjør at vi får verdifulle kontakter innen forskning og undervisning slik at vi i fellesskap kan utvikle nye ideer, sier Trevor Garlick.

- Denne avtalen betyr en støtte til studenter som holder på med oppgaver på doktorgrads- og masternivå, kanskje spesielt rettet mot eksperimentelle problemstillinger, sier instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknolog (IPT). I avtalen ligger også en støtte til studentgrupper som tar initiativ til at studentlivet og fellesskapet blant petroleumsstudentene skal blomstre ved UiS.

- Vi har hatt en tilsvarende avtale i tre år og forlenger den nå med tre nye år. Det har ført til en betydelig heving av studiekvaliteten, spesielt ved avslutning av graden, sier Svein M. Skjæveland.