MENY

Formidler stadig mer

Forskningsformidlingen ved UiS har gått opp med 30,5 prosent fra 2010 til 2011, og basert på registrert formidlingsvirksomhet i 2011 fordeles to millioner kroner på instituttene i 2013.

UiS har et internt belønningssystem for forskningsformidling, hvor hver registrering av formidlingsaktivitet hos de vitenskapelig ansatte teller ett poeng. Totalt er det registrert 2118 formidlingspoeng ved UiS i 2011, en god økning fra 1623 formidlingspoeng i 2010. Totalt er økningen på 30,5 prosent.

-Vi er godt fornøyd med økningen i formidling ved UiS fra 2010 til 2011. Det viser at det interne belønningssystemet vi har innført fører til mer forskningsformidling og følgelig mer synlighet eksternt av forskningen ved UiS, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS. 

Humanistisk fakultet har totalt 1065 formidlingspoeng, som utgjør om lag halvparten av UiS totale formidlingspoeng. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har 475 formidlingspoeng, mens Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har 453 og Arkeologisk museum 125. Av disse er det Arkeologisk museum som har flest formidlingspoeng per vitenskapelig ansatt med 7,5 poeng. Dernest følger Det humanistiske fakultet med 4,9 poeng,  Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med 2,6 poeng og Det samfunnsvitenskapelige fakultet med 2,2 poeng. 

Blant instituttene og sentrene er det Lesesenteret som har flest formidlingspoeng per vitenskapelig ansatt med 7,5 poeng. Dernest følger Senter for adferdsforskning med 7,2 poeng, Norsk hotellhøgskole med 5,1 poeng, Institutt for kultur- og språkvitenskap med 5,0 poeng og Institutt for musikk og dans med 4,9 poeng. 

Fordelingsmodellen for resultatbasert formidling ved UiS ble innført i 2010, da var UiS det andre universitetet i landet som innførte denne premieringen. 

En rekke formidlingsaktiviteter belønnes. Blant disse er kronikker, intervjuer i mediene, produksjon av fag- og lærebøker, foredrag, konserter og debattinnlegg i tidsskrifter. Alle de ulike kategoriene vektes likt. 

Formidlingspoengene baserer seg på egenregistreringer av formidlingsaktivitet fra de vitenskapelig ansatte i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin. 
 

Formidlingspoeng per institutt, senter og fakultet 2011:
Institutt, senter og fakultet Formidlingspoeng per vitenskapelig ansatt Formidlingspoeng
totalt
 
Lesesenteret  7,5 187
Senter for adferdsforskning  7,2  138
Institutt for kultur- og språkvitenskap  5,0  250
Institutt for musikk og dans  4,9  179
Institutt for førskolelærerutdanning  3,8  136
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk  3,5  179
 Det humanistiske fakultet totalt  4,9  1065
     
 Norsk hotellhøgskole  5,1  123
 Handelshøgskolen, UiS  3,3  122
 Institutt for medie- kultur og samfunnsfag  2,5  111
 Institutt  for sosialfag  1,4  54
 Institutt for helsefag  0,9  65
 Det samfunnsviteskapelige fakultet totalt  2,2  475
     
 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi  4,0  131
 Institutt for indusriell økonomi, risikostyring og planlegging  3,9  117
 Institutt for data og elektronikk  2,1  50
 Institutt for matematikk og naturvitenskap  2,1  105
 Institutt for petroleumsteknologi  1,2  50
 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet totalt  2,6  453
     
 Arkeologisk museum totalt  7,5  125
     
 UiS totalt    2118